Uwolnienie Subregionu Wałbrzyskiego od węgla w energetyce i ciepłownictwie i redukcję emisji CO2 o 55 procent do 2030 roku oraz neutralność klimatyczna do 2040 roku - to założenia projekt, który samorządowcy przekazali marszałkowi województwa.
Komentarze
`