31 stycznia 2023 r. wrocławscy maturzyści zatańczyli w 22. Polonezie dla Fredry. Tegoroczny korowód poprowadził prof. Andrzej Kaleta, rektor wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. To doskonała okazja, by przyjrzeć się bliżej kampusowi przy Komandorskiej.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – 75 lat tradycji

Historia wrocławskiej uczelni ekonomicznej rozpoczyna się 3 lutego 1947 r. Wtedy to pierwsi słuchacze ówczesnej Wyższej Szkoły Handlowej zebrali się w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego, by wysłuchać inauguracyjnego wykładu przyszłego rektora prof. Wincentego Stysia. Dopiero w 1955 r. ekonomiści otrzymali do swojej dyspozycji kompleks przy Komandorskiej 118/120, gdzie przed wojną mieścił się wielooddziałowy szpital.

Od tamtej pory Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu mieści się w jednym miejscu: kampus w całości znajduje się w kwartale wyznaczonym ulicami Komandorską, Wielką, Ślężną i Kamienną. Wśród lokalnych szkół wyższych to ewenement, bowiem zarówno Uniwersytet Wrocławski, jak i Politechnika są rozsiane po całym mieście. Ulokowanie wszystkich budynków w jednym miejscu przy jednoczesnej bliskości centrum to duży plus – nie tylko z punktu wykładowców czy administracji, ale przede wszystkim studentów, którzy nie muszą tracić czasu na dojazdy do poszczególnych wydziałów.

Materiał promocyjny Partnera
Materiał promocyjny Partnera 

Od 1969 r. Uniwersytet prowadzi także Filię w Jeleniej Górze, której uruchomienie przyniosło uczelni laur Wrocławskie Dzieło Roku 1969 w plebiscycie „Wieczoru Wrocławia". W swoim czasie była to pionierska inicjatywa. Filia UEW przyczyniła się do powstania podobnych ośrodków akademickich w miastach oddalonych od regionalnych stolic, co miało miejsce w kolejnej dekadzie.

Najchętniej wybierana uczelnia ekonomiczna w Polsce

Pomimo wielu metamorfoz, zarówno w kwestii lokalizacji, jak i samej nazwy uczelni, jedno pozostaje niezmienne: wrocławski „Ekonom" jest jedną z wiodących szkół wyższych w regionie, a rekrutacja na studia na UEW cieszy się niesłabnącą popularnością. Uczelnia pozostaje najchętniej wybieraną wyższą szkołą ekonomiczną w Polsce. W ciągu ośmiu dekad istnienia wykształciła około stu tysięcy specjalistów. dziś studiuje na niej ok. 12 tys. osób.

Jak z perspektywy studenta prezentują się najważniejsze zalety studiów na wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym? To przede wszystkim praktyczna wiedza przekazywana na poszczególnych kierunkach, szerokie możliwości łączenia pracy z nauką, a także stosunkowo wysokie zarobki (przeciętnie ok. 6100 zł), na jakie mogą liczyć absolwenci uczelni. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu szczyci się wysokim odsetkiem absolwentów, którzy znajdują pracę tuż po studiach: według badań w ostatnich latach 76 proc. studentów kończących naukę zostało zatrudnionych w czasie maksymalnie 3 miesięcy od uzyskania dyplomu. Dodatkowo dla 75 proc. była to praca związana z kierunkiem studiów.

Materiał promocyjny Partnera
Materiał promocyjny Partnera 

Praktyczna wiedza jest najważniejsza – programy nauczania na UEW

Te liczby pokazują, że absolwenci UEW są cenieni na rynku pracy, a uczelnia przekazuje wiedzę przydatną w późniejszym życiu zawodowym. Studenci i studentki mogą skorzystać z bogatej oferty Biura Karier, które działa przy uczelnianym Centrum Współpracy z Biznesem – prężnie funkcjonującej jednostce odpowiedzialnej za dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb i wymagań współczesnego rynku.

Praktyczny aspekt nauki podkreśla Rektor UEW prof. dr hab. Andrzej Kaleta:

Aspirujemy do tego, by być uniwersytetem biznesu i kompetencji przyszłości, a przy tym wyprzedzać potrzeby gospodarki podczas kształcenia naszych studentów. Chcemy łączyć akademickość ze specjalizacją gospodarczą, biznesową. Nasi studenci korzystają z bogatej oferty kształcenia i mają dostęp do innowacyjnych projektów dydaktycznych, które są ukierunkowane na budowanie relacji student-nauka-biznes. W tym celu wykorzystujemy najnowsze technologie informatyczne. Dla przykładu prowadzimy niektóre zajęcia w przestrzeni VR, wykorzystując możliwości Centrum Symulacji Procesów Biznesowych – nie oferuje tego żadna inna polska uczelnia. Zarazem jako instytucja publiczna realizujemy koncepcję społecznej i środowiskowej odpowiedzialności: przekazujemy wiedzę o nowych modelach biznesowych, która uwzględnia szczególne kryteria środowiskowe.

Oferta edukacyjna UEW: odpowiedź na realne potrzeby rynku

Obecnie na wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym działa 17 kierunków, w tym cztery kursy w języku angielskim oraz dwa kierunki polskojęzyczne realizowane w jeleniogórskiej Filii. Ponadto UEW prowadzi jedyne w Polsce Magisterskie Studia Menedżerskie Executive MBA mające na celu wszechstronne kształcenie liderów biznesu przyszłości. Najlepsi studenci, którzy chcieliby wznieść swoje kompetencje na najwyższy możliwy poziom, mogą podjąć naukę w Szkole Doktorskiej UEW, znanej m.in. z prowadzenia międzynarodowych seminariów. Do tego dochodzi obszerna oferta studiów podyplomowych realizowanych w nowoczesnym Centrum Kształcenia Ustawicznego – jednym z najmłodszych budynków na kampusie.

Materiał promocyjny Partnera
Materiał promocyjny Partnera 

Oprócz tego studenci mogą łączyć naukę z realizacją indywidualnych zainteresowań w ramach licznych kół naukowych i zespołów badawczych (w tym pierwszego w Polsce e-sportowego AZS-u) oraz indywidualnych programów studiów. Zwraca na to uwagę prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, Prorektor ds. Badań i Kadry Akademickiej UEW:

Uczelnia umożliwia rozwój i zdobywanie nowych kompetencji nie tylko w organizacjach studenckich, ale także w kołach naukowych prowadzonych przez świetnych, pozytywnie nastawionych do rzeczywistości wykładowców. Kompetencje naukowe można zdobywać również w ramach innowacyjnego programu BIPS oraz nawiązując indywidualne relacje z kadrą wykładowczą. To właśnie nasi wykładowcy otwierają i wyjaśniają możliwości kariery zawodowej – także jeśli student myśli o związaniu się z uczelnią zawodowo. Mentoring profesorów jest doskonałym startem aplikacji do Szkoły Doktorskiej UEW i kontynuowania kariery w społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu.

Wbrew nazwie uczelni prowadzone studia nie dotyczą wyłącznie ekonomii i finansów. Obok rachunkowości, konsultingu czy zarządzania znajdziemy bowiem kierunki takie jak m.in. zarządzanie i inżynieria produkcji, gospodarka przestrzenna czy logistyka.

Niezwykle istotne są także unikalne inicjatywy, których nie znajdziemy na żadnej innej uczelni:

W ramach pozyskanych ze środków unijnych dotacji pracownicy UEW opracowali autorskie programy edukacyjne, które stały się wizytówką uczelni. Są to praktyczne zajęcia, wykorzystujące najnowsze i efektywne sposoby przekazywania wiedzy oraz rozwiązania cyfrowe. W myśl tych założeń stworzyliśmy np. Wirtualne Laboratorium Przestrzeni, w którym studenci w małych zespołach projektują zagospodarowanie konkretnej działki. Istotne inicjatywy to także m.in. biznesowa gra strategiczna Business Challenger oraz organizowane przez nasz DT HUB warsztaty DTthon, w trakcie których wykorzystuje się metodykę Design Thinking do rozwiązywania konkretnych problemów biznesowych. To oczywiście tylko niektóre programy, z jakich mogą skorzystać nasi studenci – mówi dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW, Prorektor ds. Finansów i Rozwoju.

Uniwersytet planuje też uruchomienie siedmiu nowych programów studiów, takich jak e-biznes, ekobiznes, informatyka, komunikacja społeczna, Management Accounting, prawo gospodarcze i zarządzanie projektami. Dzięki temu już niebawem oferta edukacyjna będzie jeszcze lepiej dopasowana do realiów współczesnego, niezwykle dynamicznego rynku pracy.

Materiał promocyjny Partnera
Materiał promocyjny Partnera 

Światowy poziom, lokalny charakter

Zarówno dzisiejsza gospodarka, jak i edukacja działają w wymiarze globalnym – zatem każda szkoła wyższa powinna szlifować oferowane kompetencje uwzględniając funkcjonowanie przyszłego absolwenta w środowisku międzynarodowym. Z tego niezaprzeczalnego faktu doskonale zdają sobie sprawę wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Swoistym znakiem jakości dla uczelni są w tym aspekcie akredytacje i certyfikacje, zarówno polskie, jak i międzynarodowe.

Z nieskrywaną dumą mówi o nich prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, Prorektor ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej UEW:

Wybierając Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, przyszły student ma pewność, że oferowane kierunki studiów są nowoczesne, konkurencyjne i charakteryzują się najwyższą jakością kształcenia. Jest to potwierdzone zarówno przez Polską Komisję Akredytacyjną, jak również przez liczne międzynarodowe instytucje akredytujące. Nasz Uniwersytet, będąc wiodącą uczelnią biznesu, jest akredytowany przez Central and East European Management Development Association (CEEMAN) oraz European University Association (EUA). Liczne certyfikaty międzynarodowych instytucji akredytujących potwierdzają najwyższą jakość kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w języku polskim oraz angielskim, które oferowane są na naszym Uniwersytecie.

Materiał promocyjny Partnera
Materiał promocyjny Partnera 

Z perspektywy studenta równie istotne są programy mobilności międzynarodowej. Jak w tym zakresie prezentują się możliwości wrocławskiego UE? Prof. Drelich-Skulska:

Studenci naszej Uczelni mają otwarty dostęp do mobilności międzynarodowej – czyli podjęcia studiów lub praktyk zawodowych poza granicami Polski. Taką możliwość stwarza program Erasmus+, który łączy się u nas z szeroką siecią umów bilateralnych zawartych bezpośrednio przez nasz Uniwersytet. Studenci mogą podjąć studia na jednej z ponad 150 uczelni partnerskich, także w krajach spoza Europy (Japonia, Kanada). Wyjazd na maksymalnie dwie uczelnie zagraniczne może trwać do dwóch semestrów. Aplikacja jest dostępna dla każdego studenta UEW, którego średnia ocen z poprzednich semestrów wyniosła co najmniej 4,0. Każdy zakwalifikowany student otrzymuje ponadto stypendium finansowe na wyjazd. Aktualnie nasza Uczelnia pozyskała rekordową (1,5 mln €) kwotę na dofinansowanie mobilności studentów i wykładowców.

Od roku akademickiego 2023/2024 wprowadzamy także znaczne zmiany w programach studiów, co zaowocuje ich uelastycznieniem oraz ułatwi podjęcie decyzji o wyjazdach zagranicznych na studia lub na praktykę. Każdego roku wysyłamy za granicę ponad 200 studentów i studentek. Zdobycie międzynarodowego doświadczenia jest szczególnie ważne w kontekście kształtowania kompetencji przyszłości, współpracy w międzykulturowych zespołach oraz swobodnego posługiwania się językami obcymi na rynku pracy.

Materiał promocyjny Partnera
Materiał promocyjny Partnera 

Podstawową jednostką UEW umożliwiającą zwiększanie kompetencji studentów w ostatnim ze wspomnianych zakresów jest gwarantujące wysoki poziom nauczania Studium Języków Obcych UEW, w którym można szlifować aż 9 języków obcych (w tym także chiński i japoński). Centrum udziela również cenionych wśród przyszłych pracodawców certyfikatów językowych: SJO UEW udziela m.in. certyfikatów Cambridge ESOL, LCCI IQ Pearson (jęz. angielski) oraz, jako jedyna placówka na Dolnym Śląsku, Goethe-Zertifikat (jęz. niemiecki).

Kierunki rozwoju najlepszej wrocławskiej uczelni ekonomicznej

Perspektywy największej dolnośląskiej uczelni ekonomicznej są ściśle związane z wyzwaniami najbliższej dekady. Każdy z grona pracowników i pracowniczek Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ma świadomość sprawdzianów, jakimi są m.in. transformacja energetyczna, nowe modele pracy czy też rewolucja w dziedzinie sztucznej inteligencji. Otwarty umysł dojrzy jednak szanse i możliwości wszędzie tam, gdzie większość widzi jedynie zagrożenia. Rektor Kaleta:

Od ubiegłego roku wdrażamy przyjętą przez społeczność akademicką Strategię 2030. Widzimy siebie jako uczelnię z jednej strony akademicką, uniwersytecką, z drugiej natomiast wyspecjalizowaną w relacjach z biznesem w praktyce. W dzisiejszym burzliwym, turbulentnym świecie pragniemy nie tylko podążać za zmianami, lecz być ich liderem..

Dowiedz się więcej o rekrutacji na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, odwiedzając serwis rekrutacyjny UEW.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.