Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

We Wrocławiu jest 17 techników i dziewięć szkół branżowych I stopnia. 17 maja, gdy tylko rozpocznie się proces rekrutacji, poprzez stronę www.edu.wroclaw.pl będzie można wybrać maksymalnie sześć szkół, a w każdej z nich dowolną liczbę klas i utworzyć własną listę preferencji. Jest w czym wybierać: wrocławskie technika i szkoły branżowe odpowiadają na potrzeby pracodawców i różne zainteresowania przyszłych uczniów.

Oferty dyktuje rynek pracy

Szanse na szybkie znalezienie pracy po szkole są duże, ponieważ szkoły przygotowujące kandydatów do wejścia na rynek pracy reagują na sugestie pracodawców. Dlatego kształcą w zawodach, na które jest największe zapotrzebowanie.

W Technikum nr 16 im. Czesława Miłosza we Wrocławiu przy ul. Szkockiej 64 w nadchodzącym roku szkolnym nowością będzie kierunek technik rachunkowości.

– Absolwenci znajdą pracę w korporacjach i centrach usług wspólnych, których siedziby znajdują się we Wrocławiu – przekonuje Filip Marek, nauczyciel roślin ozdobnych i florystyki w Technikum nr 16. – Śledzimy rynek. Absolwent technikum jest gotowy na podjęcie przyszłej pracy i ma duże szanse na jej znalezienie. Inny kierunek – technika architektury krajobrazu – uruchomiliśmy dwa lata temu, ponieważ we Wrocławiu brakuje specjalistów od zieleni miejskiej, a problem jej zagospodarowania to największe wyzwanie współczesnych miast – zauważa.

Warto zaznaczyć, że Technikum nr 14 od dwóch lat kształci w zawodzie technik reklamy.

Zespół Szkół Budowlanych we Wrocławiu od roku szkolnego 2021/2022 też otwiera nowy kierunek: technik dekarstwa (technikum) oraz dekarz (branżowa szkoła I stopnia).

– Technik dekarstwa oraz dekarz to zawody, na które jest duże zapotrzebowanie, co wskazuje Raport DWUP – Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie dolnośląskim oraz Raport MEiN "Największe zapotrzebowanie na liście krajowej w 2021 r.". Dlatego uruchamiamy te kierunki – mówi Grzegorz Łazorczyk, dyrektor placówki.

Pracownia zawodowa - restauracja, w Technikum nr 16 przy ul. Szkockiej 64 we WrocławiuPracownia zawodowa - restauracja, w Technikum nr 16 przy ul. Szkockiej 64 we Wrocławiu fot. Materiały prasowe

Zawody przyszłości

Stała oferta jest również atrakcyjna. Technikum nr 16 rekrutuje w zawodach: technik organizacji turystyki (nauczany również dwujęzycznie), technik ekonomista, technik architektury krajobrazu, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. – Wszystkie kierunki są oblegane i w zeszłym roku mieliśmy więcej kandydatów niż miejsc. Proponujemy zawody przyszłościowe, na które zawsze jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Zanim nasz uczeń skończy szkołę, bardzo często znajduje już pracę – mówi Filip Marek.

Oczywiście Zespół Szkół Budowlanych oferuje szeroki wachlarz zawodów związanych z branżą.

Łazorczyk: – Na wszystkie zawody budowlane zawsze było, jest i będzie duże zapotrzebowanie. Młodzież podejmująca u nas naukę może liczyć na solidne przygotowanie do pracy we wszystkich działach. Uczniowie poznają nowoczesne technologie stosowane we współczesnym budownictwie oraz posługują się programami informatycznymi stosowanymi w projektowaniu i wykonawstwie – zapewnia.

Do wyboru są takie kierunki jak m.in. technik budownictwa i technik geodeta.

Z kolei Zespół Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu przygotowuje do pracy w branży motoryzacyjnej.

– Wraz z rozwojem motoryzacji z pewnością zawodami przyszłości są technik pojazdów samochodowych, a także technik mechatronik, ukierunkowany w stronę diagnozowania, naprawy systemów i układów mechatronicznych wykorzystywanych w nowoczesnych pojazdach samochodowych – zapewnia Krzysztof Michalik, kierownik Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół nr 2. – Natomiast mało popularnym zawodem w naszej placówce jest kierowca mechanik. Uwzględniając jednak, jak dużą rolę w gospodarce odgrywa transport, z pewnością jest to także zawód przyszłości, który staramy się promować w lokalnym środowisku. Nasi absolwenci nie tylko mają wiedzę i umiejętności w zakresie naprawy, ale także poszerzają swoje kompetencje w obszarze branży TSL, czyli transporcie, spedycji oraz logistyce – wylicza.

Praktyka czyni mistrza

Zajęcia praktyczne w szkołach na każdym kierunku odbywają się w świetnie wyposażonych pracowniach zawodowych. Można tam odnieść wrażenie, że to już nie tylko szkoła, ale niemal miejsce pracy.

Zajęcia w Zespole Szkół nr 2 przy ul. BorowskiejZajęcia w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej TOMASZ PIETRZYK

Technikum nr 16 w tym roku uruchomiło nowoczesny blok gastronomiczny ze strefą restauracyjno-barową, który robi wrażenie porównywalne z wizytą w rzeczywistej restauracji. Z kolei przyszli architekci krajobrazu kształcący się w tej placówce uprawiają nowocześnie zaaranżowany ogród szkolny, ekonomiści posiadają pracownię komputerową wyposażoną w specjalistyczne programy rachunkowe, natomiast hotelarze mają hotelik z recepcją, imponujących rozmiarów pokojem i całym zapleczem łącznie z wózkiem pokojówki, a organizatorzy turystyki – biuro podróży.

TU ZNAJDZIESZ OFERTĘ WROCŁAWSKICH SZKÓŁ

Szkoła bierze udział w wielu polskich i międzynarodowych projektach. Organizuje zajęcia dodatkowe i staże. Proponuje praktyki w Hiszpanii, Niemczech oraz Austrii. Kursy zawodowe, praktyki i staże uczniowie odbywają również jako część wielu projektów, m.in. "Bliżej zawodu" realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego. Szkolny ogród powstaje w ramach europejskiego projektu FoodSHIFT2030.

Warto podkreślić, że technikum współpracuje z wrocławskimi uczelniami oraz pracodawcami, m.in. hotelem Orbis, restauracją Aula czy portalem florystycznym Asflor.pl. Natomiast wśród firm współpracujących z Zespołem Szkół nr 2 są m.in. Grupa Wróbel Mercedes-Benz, Duda Cars Mercedes-Benz, UNI-TRUCK Iveco, Pol-Motors Ford i MPK Wrocław. Szkoła ma 27 pracowni zawodowych. Dysponuje własnymi warsztatami, w tym nowoczesną halą przeznaczoną do obsługi pojazdów ciężarowych.

W Technikum nr 14 młodzież uczy się z wykorzystaniem komputerów wyposażonych w programy finansowe i do projektowania. Część zajęć w ramach przedmiotów zawodowych prowadzą nauczyciele, którzy są praktykami działającymi w biznesie.

Nauka mimo pandemii

Pandemia nie stanowi przeszkody w dobrym przygotowaniu do zawodu. Tryb pracy każdej szkoły uzależniony jest od rządowych ograniczeń dotyczących funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Placówki działają zgodnie z rozporządzeniami Ministra Edukacji i Nauki.

– Od pierwszych tygodni pandemii, gdy tylko szkoły przeszły w tryb pracy zdalnej, w całym Zespole Szkół nr 6, w tym w Technikum nr 14, pracujemy z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. We wrześniu 2020 r., gdy na kilka tygodni wróciliśmy do pracy stacjonarnej, uczniowie klas pierwszych liceum i technikum zostali przeszkoleni z technik pracy online i w październiku wszyscy płynnie przenieśli się na lekcje w sieci. W Zespole Szkół nr 6 od wielu lat wykorzystujemy zasoby cyfrowe w edukacji. Osiem lat temu stworzyliśmy szkolną platformę edukacyjną, która na długo przed epidemią służyła do e-lekcji – opowiada Mateusz Majewski, nauczyciel języka polskiego i przedmiotów zawodowych we wrocławskim Zespole Szkół nr 6.

Do 30 maja w szkołach obowiązuje system hybrydowy. Zgodnie z rozporządzeniem zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie zdalnym i hybrydowym. Zajęcia praktyczne w szkołach są realizowane stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego w wybranych dniach tygodnia i nie przekraczają 16 godzin tygodniowo. Wiedza i umiejętności zdobyte na zajęciach praktycznych przygotowują młodzież do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Pracownia florystyczna w Technikum nr 16 przy ul. Szkockiej 64 we WrocławiuPracownia florystyczna w Technikum nr 16 przy ul. Szkockiej 64 we Wrocławiu fot. Materiały prasowe

Praktyki zawodowe mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców, o ile ze względu na aktualną sytuację epidemiczną nic nie zagraża zdrowiu uczniów. Pracodawcy otrzymują od szkoły program praktyk zgodny z podstawą programową w danym zawodzie.

Co po szkole?

Krzysztof Michalik: – Absolwent Technikum nr 2 jest dobrze przygotowany do konkurencyjnego rynku pracy. Dzięki szkole zdobywa rzetelną wiedzę w wyuczonym zawodzie i jest gotowy, aby kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Co ważne, możemy pochwalić się wysokim procentem zdawalności egzaminu zawodowego.

Żadna ze szkół nie zamyka drogi do dalszej edukacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia uczniowie mogą kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia. A po dwóch latach nauki przystąpić do egzaminu maturalnego oraz ubiegać się o uzyskanie tytułu technika. Absolwenci technikum po zdaniu matury mogą podjąć naukę na studiach wyższych na dowolnym kierunku.

– Nasi absolwenci najczęściej studiują ekonomię, zarządzanie, rachunkowość i finanse. Wierzymy, że uczniowie, którzy już za trzy lata ukończą specjalność technik reklamy, będą dobrze przygotowani, aby studiować m.in. marketing czy grafikę – mówi Mateusz Majewski o uczniach Technikum nr 14, które kształci w zawodach technik ekonomista i technik reklamy.

Rekrutacja do szkół rozpocznie się 17 maja. Do 14 lipca będzie można wpisać do systemu elektronicznej rekrutacji oceny i wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz ewentualnie zmienić preferencje. Listy kandydatów przyjętych do szkół zostaną ogłoszone 22 lipca.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.