Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Sołtysowice istnieją od średniowiecza, a po raz pierwszy w dokumentach pojawiły się w 1312 r. jako "Schultheschowycz". Potem, za niemieckich czasów, miejsce znane było jako Schottwitz, aż w 1937 r. na fali rugowania nazw słowiańskich przemianowane zostało na Burgweide (i to mimo faktu, że sama nazwa "sołtys" pochodzi z języka niemieckiego). Zaraz po II wojnie światowej wieś nazywana była Sułkowicami, stąd nazwa młyna, którego budynek nadal istnieje.

Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta

Miejscowość zaczęła się rozwijać pod koniec XIX wieku, gdy jej opłotkami poprowadzono linię kolejową Wrocław-Oleśnica. W 1890 r. obok stacji kolejowej na tej trasie zaczęła działać cukrownia, obecnie wyburzona.

W czasie II wojny światowej na terenie osiedla działał obóz przejściowy Burgweide, w którym przebywało nawet 12 tys. osób, w tym powstańcy warszawscy i brytyjscy jeńcy wojenni. W 1951 r. wieś, która wcześniej znajdowała się w powiecie wrocławskim, włączono do Wrocławia.

Od kilkunastu lat osiedle jest mocno zabudowywane nowymi blokami. Studium zagospodarowania przestrzennego Wrocławia określa Sołtysowice jako jeden z 22 rejonów, gdzie występuje "szczególna dynamika rozwoju budownictwa". Swoje budynki wybudowały tu m.in. firmy Archicom ("Młodnik"), PCG, Milart (przy ul. Wojaczka) i Develia.

Sołtysowice według planistów

Najważniejszym miejskim dokumentem, który mówi o przyszłości przestrzeni w mieście, jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. Sołtysowice zostały podzielone tam na dwie części.

Pierwsza to Sołtysowice, które obejmują zarówno starą, jak i nową, blokową część osiedla. Tam planiści przewidują utrzymanie charakteru, skali i formy istniejącego układu urbanistycznego i uzupełnienie go w nawiązaniu do istniejącej zabudowy

Zaplanowano też wzmocnienie znaczenia ulicy Redyckiej poprzez lokalizację wzdłuż niej usług, kameralnych przestrzeni publicznych z zielenią ogólnodostępną i małą architekturą oraz wykreowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej w rejonie pętli autobusowej przy ul. Lekcyjnej.

W studium zapisano też wykreowanie wokół Lasu Sołtysowickiego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego z usługami, a także powiązań pieszych i rowerowych z sąsiednimi jednostkami, terenami zieleni oraz doliną Widawy.

Fot. Fot . Krzysztof Ćwik / Agencja Gazeta

Fot. Fot . Krzysztof Ćwik / Agencja Gazeta

Druga część określona w studium to okolice al. Poprzecznej, gdzie zapisano "stworzenie nowego zespołu zabudowy mieszkaniowej z usługami, nawiązującego do istniejącego układu kompozycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem dawnego zespołu Cukrowni Wrocław oraz wykreowanie stref wejściowych do poszczególnych układów przestrzennych jednostki w formie podkreślających ich indywidualny charakter".

Na tym obszarze powinny pojawić się także kameralne przestrzenie publiczne z usługami, w szczególności w rejonie ul. Sołtysowickiej i al. Poprzecznej w powiązaniu ze stacją kolejową, a w rejonie ul. Przejazdowej i al. Kanonierskiej - przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkowa dla lokalnej społeczności.

Co się zmieni na Sołtysowicach?

W magistracie planowane są inwestycje, które polepszą standard życia na osiedlu.

- Trwają prace projektowe dla łącznika pieszo-rowerowego ulic Przejazdowej i Kanonierskiej, który będzie wygodną i bezpieczną alternatywą dla mieszkańców Sołtysowic w dojściu i dojeździe rowerem do przystanku kolejowego i dalej do ul. Krzywoustego i al. Brücknera - mówi Patryk Załęczny z urzędu miejskiego.

Na realizację trzeba będzie chwilę poczekać.

-  Projekt będzie gotowy do końca września. Po zakończeniu procedur związanych z pozyskaniem działek projekt trzeba będzie jeszcze uzgodnić z konserwatorem zabytków, stąd wydłużenie terminu. Mając projekt, można dopiero rozpoczynać przygotowania przetargu na samą realizację. Trudno powiedzieć, czy będzie on ogłoszony jeszcze w tym roku, sama realizacja natomiast odbyłaby się i tak dopiero w roku przyszłym - zapowiada Ewa Mazur z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Szybciej wyremontowany zostanie zaś chodnik w al. Poprzecznej. - Pierwotnie miały być wyremontowane tylko te najgorsze miejsca, żeby piesi się nie potykali, ale rozszerzono to zadanie do ciągu pieszo-rowerowego - podkreśla Magdalena Gajewska, przewodnicząca rady osiedla.

 Projekt budowy powinien być gotowy do końca czerwca, a przetarg na realizację zaplanowano wstępnie na sierpień. - Przy założeniu, że postępowanie przetargowe potoczy się szybko i sprawnie, bez odwołań, jesienią moglibyśmy rozpoczynać prace - podkreśla Ewa Mazur.

Przy ul. Redyckiej powinny pojawić się nowe azyle dla pieszych. Przewidziano również doświetlenie.

Mazur: - Przetarg na znalezienie wykonawcy planujemy ogłosić jeszcze w tym półroczu. Mamy nadzieję, że szybko i sprawnie uda się nam wyłonić wykonawcę doświetleń w sześciu miejscach: przy Wojaczka przy bramach 29, 29a oraz przy ul. Sołtysowickiej na wysokości numerów 2, 15, 19 i 21.

Edukacja i sport

Na osiedlu pojawi się niedługo też budynek, który ma stać się jednym z centrów Sołtysowic: żłobek z filią Miejskiej Biblioteki Publicznej i salą rady osiedla przy ul. Sołtysowickiej.

Do ogłoszonego przez urzędników przetargu zgłosiło się 11 firm, a gmina wybrała ofertę złożoną przez wrocławską spółkę Haras. Koszt inwestycji wyniesie prawie 12,3 mln zł.

- Potrzeby edukacyjne na Sołtysowicach są bardzo duże. Osiedle jest coraz większe i mieszkańcy mocno zabiegają o takie inwestycje - mówi Bartosz Nowak z Zarządu Inwestycji Miejskich.

Nowy żłobek pomieści 150 dzieci i będzie mieć pięć oddziałów. - Pojawi się również wielofunkcyjna sala dla mieszkańców. To będzie ważne miejsce dla lokalnej społeczności. Budynek będzie też ekologiczny z odpowiednim dociepleniem oraz fotowoltaiką - dodaje Nowak.

Wykonawca musi wykonać również drogę dojazdową do żłobka oraz zagospodarować teren wokół budynku. Koniec budowy zaplanowano na 2022 r.

Mieszkańcy sami wspólnie z trzema innymi osiedlami w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 r. pozyskali 400 tys. zł na oświetlenie boiska Młodzieżowego Centrum Sportu przy ul. Sołtysowickiej.

Wcześniej w ramach funduszy WBO w 2019 r. udało się wygrać siłownię terenową, która ma powstać w Lesie Sołtysowickim. Z funduszu osiedlowego powstanie zaś nowy skatepark przy boisku.

W przyszłości zaplanowano też kolejny park przy ul. Sołtysowickiej, w okolicach baraków dawnego obozu. - Tam jest zgodnie z planem zagospodarowania zaplanowane miejsce na park, to kwestia dalszej przyszłości. Tereny zielone powinny się dalej rozwijać - podkreśla Magdalena Gajewska.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 na SołtysowickiejZespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 na Sołtysowickiej TOMASZ PIETRZYK

Co na kolei?

Mieszkańcy mogą spodziewać się lekkiej ulgi na przejeździe kolejowym przy al. Poprzecznej, która często jest zakorkowana. O przeanalizowanie zmian wnioskował urząd miejski.

- Z uwagi na utrudnienia wynikające z dużej częstotliwości zamknięcia przejazdu, zwróciliśmy się do Polskich Linii Kolejowych z prośbą o wykonanie analizy możliwości wprowadzenia usprawnień w ruchu kolejowym skracających czas zamykania rogatek do niezbędnego minimum, w tym także poprzez dokonanie zmiany w przejazdach pociągów towarowych w godzinach szczytowych -informuje Załęczny.

Linia kolejowa nr 143 w przyszłych latach ma być remontowana przez Polskie Linie Kolejowe. To nie tylko przyspieszy dojazd do centrum, ale też poprawi sytuację na przejeździe.

- PLK przygotowuje się obecnie do zadania inwestycyjnego, w ramach którego zaplanowane jest m.in. wprowadzenie nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym w obrębie stacji Wrocław Sołtysowice, co daje szansę na poprawę sytuacji - wyjaśnia przedstawiciel magistratu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 na SołtysowickiejFot. Fot . Krzysztof Ćwik / Agencja Gazeta

Na stacji Wrocław Sołtysowice powinno pojawić się więcej połączeń, nie tylko w stronę centrum. W grudniu 2022 r., z trzyletnim opóźnieniem, zakończyć się ma bowiem remont linii kolejowej nr 292 Wrocław - Jelcz-Laskowice, finansowany z funduszy unijnych. Dzięki otwarciu na nowo linii, po 21 latach, będzie można bezpośrednio dojechać pociągiem też na osiedla: Kowale, Swojczyce, Strachocin i Wojnów.

Koleje Dolnośląskie kupują specjalnie na tę trasę nowe pociągi elektryczne Elf, które wyprodukuje bydgoska fabryka Pesa.

Inwestycje deweloperów. Mniej aut, więcej zieleni i ścieżek rowerowych

Również deweloperzy planują swoje inwestycje na Sołtysowicach.

- W poczuciu odpowiedzialności ekologicznej i mając na względzie komfort wrocławian, staramy się dobierać grunty pod nasze inwestycje tak, by ograniczać proces rozlewania się miasta, decydując się na tereny poprzemysłowe i ich rewitalizację. Takim obszarem jest właśnie nieruchomość przy al. Poprzecznej. Znajduje się ona w niedużej odległości od centrum Wrocławia, przy przystanku kolejowym, posiada dobry dostęp do infrastruktury społecznej - mówi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper SA.

I dodaje, że Sołtysowice to zielona, spokojna i atrakcyjna okolica z dużym potencjałem, ale także sporymi problemami komunikacyjnymi.

Kuźniar: - Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego realizację naszego projektu pozwoli Sołtysowicom na harmonijny rozwój i rozwiązanie bieżących problemów, z którymi ta część Wrocławia się zmaga. Wierzymy, że realizacja osiedla oraz przemyślane zagospodarowanie terenu wokół niego, uzupełnienie zieleni i stworzenie szeregu ogólnodostępnych rozwiązań przywróci go miastu jako funkcjonalną, przyjazną przestrzeń, a dopracowane rozwiązania urbanistyczne w połączeniu z rozbudową sieci infrastruktury miejskiej przyczynią się do poprawy codziennego komfortu społeczności Sołtysowic - podkreśla.

Głównym założeniem inwestycji jest rewitalizacja dużego obszaru poprzemysłowego i przywrócenie go mieszkańcom Sołtysowic oraz całego Wrocławia. Koncepcja zakłada realizację osiedla kompletnego, na terenie którego powstaną liczne punkty handlowo-usługowe, zielone tereny rekreacyjne, a także przestrzenie otwarte sprzyjające sąsiedzkiej, społecznej integracji.

- W ramach osiedla planujemy realizację 180 tys. mkw. łącznej powierzchni użytkowej mieszkań i usług towarzyszących, około 3000 lokali - mówi Kuźniar. - Zależy nam, aby inwestycja miała charakter otwarty, w związku z czym zaplanowaliśmy szereg ogólnodostępnych przestrzeni rekreacyjnych. W centralnym punkcie osiedla powstanie pasaż z restauracjami, kawiarniami, klubami fitness, sklepami i drobnymi usługami. Przylegać do niego będą przestrzenie wspólne z zielonymi skwerami, na których pojawią się siłownie terenowe i place zabaw z atrakcjami dla najmłodszych. Planujemy zrewitalizować obszary zielone, uzupełniając je o nowe drzewa, krzewy i kwiaty, a także ławki i oświetlenie, tworząc parki, które zostaną połączone alejkami pieszo-rowerowymi.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 na SołtysowickiejFot. Fot . Krzysztof Ćwik / Agencja Gazeta

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 na SołtysowickiejFot. Fot . Krzysztof Ćwik / Agencja Gazeta

Nowe ścieżki pieszo-rowerowe pojawią wzdłuż torów oraz na terenie osiedla. Deweloper chce zbudować trasę rowerową od skrzyżowania ulic Sołtysowickiej i Poprzecznej wzdłuż al. Poprzecznej. Ponadto planuje instalację stacji rowerów miejskich oraz stojaków rowerowych z punktami napraw na terenie osiedla i przy przystanku kolei.

- Pragniemy przyczynić się do tego, aby poruszanie się rowerem po Sołtysowicach było wygodne oraz bezpieczne - zapewnia Kuźniar.

W ramach koncepcji osiedla przewidujemy przeznaczenie części terenu na zespół szkolno-przedszkolny, który uzupełni istniejące na terenie Sołtysowic placówki. W nowej zabudowie Lokum Deweloper planuje istotną redukcję liczby miejsc postojowych dla aut prywatnych, aby ograniczać w ten sposób tworzenie się korków w mieście, skutkujących zanieczyszczeniem powietrza.

Kuźniar: - Planujemy ułatwić dostęp i zachęcać nowych mieszkańców do korzystania z komunikacji zbiorowej, a teren zwykle przeznaczony pod garaże podziemne i parkingi terenowe zagospodarować urodzajną zielenią. Jest to niezmiernie ważne w dobie ocieplenia klimatu i z uwagi na konieczność retencji wód opadowych.

Zadeklarowaliśmy władzom Wrocławia chęć istotnej, bezprecedensowej w skali kraju, partycypacji w kosztach poprawy infrastruktury miejskiej

- dodaje prezes zarządu Lokum Deweloper SA. - Jesteśmy gotowi przeznaczyć na ten cel kwotę 100 mln zł. Środki te umożliwią budowę nowych oraz modernizację już istniejących dróg, rewitalizację parków znajdujących się na terenie osiedla Sołtysowice i uzupełnienie ich o małą architekturę, przyczynią się do poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa infrastruktury komunikacyjnej m.in. poprzez umożliwienie przejazdu komunikacji zbiorowej przez teren osiedla, budowę przystanków autobusowych, ścieżek pieszo-rowerowych, parkingów i wiat dla rowerów. Mogą również zostać przeznaczone na współfinansowanie budowy wiaduktu nad torami kolejowymi wraz z drogami dojazdowymi do al. Poprzecznej, umożliwiającego połączenie Sołtysowic z ul. Bolesława Krzywoustego.

 Także przy al. Poprzecznej dwa budynki na 50 mieszkań w ramach osiedla Meteos stawia z kolei firma Comodomo. Deweloper Robyg WPB buduje zaś w trzech etapach osiedle Uroczysko, czyli kompleks sześciu trzypiętrowych budynków przy ul. Przejazdowej.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.