Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Kończący się rok szkolny 2019/2020 był szczególny, trudny. Epidemia koronawirusa spowodowała wiele zmian: konieczność prowadzenia zajęć edukacyjnych przez cztery miesiące w formie zdalnej, przesunięcie terminów egzaminów ósmoklasisty oraz harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Nie będzie naboru uzupełniającego. Miasto Wrocław wprowadza możliwość wyboru w rekrutacji nie trzech, a sześciu szkół ponadpodstawowych.  

Porozmawiać z doradcami  

Wybór szkoły wymaga nie tylko posiadania wiedzy o ofercie edukacyjnej. Warto wziąć pod uwagę wiele innych czynników – zainteresowania, umiejętności i predyspozycje. Bardzo istotne jest także wsparcie rodziców, wychowawców i nauczycieli ósmoklasistów, w tym ważnym, trudnym okresie życia.  

Warto rozważyć i przedyskutować różne rozwiązania, które dadzą młodym ludziom poczucie bezpieczeństwa przed czekającymi ich zmianami. Fachowo mogą pomóc doradcy zawodowi w szkołach oraz w Międzyszkolnym Ośrodku Wspierania Aktywności Zawodowej (www.doradcy-wroclaw.pl).  

Szybki postęp technologiczny i powszechna cyfryzacja wpływa na wszystkie dziedziny życia. Widać, jak zmienia się gospodarka, jakie będą kierunki zmian w przyszłości. Należy zwrócić uwagę na to, jak bardzo zmienił się obraz pracy specjalistów w poszczególnych branżach, ile pojawiło się nowych zawodów, środowisk zawodowych i jak stały się one ważne (specjaliści, serwisanci, służby reagowania kryzysowego, usługodawcy).  

Dziś zupełnie inaczej wygląda praca w środowiskach dotychczas przewidywalnych (np. w produkcji, transporcie i spedycji). Trzeba podkreślić, jak ważna jest wiedza specjalistyczna, a przy tym także konkretne umiejętności, otwartość na korzystanie z nowych rozwiązań technologicznych na poszczególnych stanowiskach.  

Dyrektor Jarosław DelewskiDyrektor Jarosław Delewski TOMASZ PIETRZYK

Świetne perspektywy  

Wrocław i aglomeracja wrocławska dają ponadprzeciętne perspektywy rozwoju zawodowego. Liczne przedsiębiorstwa wokół Wrocławia dają możliwość rozwoju kariery zawodowej w różnych branżach.  

Nauka zawodu pozwala na modelowanie i korygowanie ścieżki edukacyjnej już na poziomie szkoły ponadpodstawowej. A to mobilizuje i zachęca pracodawców do aktywnego uczestniczenia w przygotowaniu młodych kadr i współpracy ze szkołami. W efekcie kształcenie jest dostosowane do potrzeb rynku.  

Jednym z najważniejszych celów szkół prowadzonych przez miasto Wrocław jest jak najlepsze przygotowanie absolwentów do wykonywania określonego zawodu. Stale modernizowane są pracownie zawodowe, wyposażane w najnowocześniejszy sprzęt. W proces edukacji włączają się pracodawcy, dzięki którym uczniowie kształcący się w zawodach mogą liczyć na dofinansowanie do podręczników, stypendia, zwrot kosztów dojazdu, wycieczki zawodoznawcze oraz płatne staże u pracodawcy (w ramach realizowanych   projektów unijnych).  

Ścisła współpraca szkół z pracodawcami pozwala osiągnąć młodym ludziom sukces na rynku pracy. Szkoły zawodowe zmieniają się w najwyższej jakości placówki nauki zawodu, z których wychodzą wysokiej klasy specjaliści, tak poszukiwani na współczesnym rynku pracy. Ukończenie liceum ogólnokształcącego i studiów nie wyposaża w praktyczne umiejętności niezbędne do dobrego startu zawodowego, tak jak jest to możliwe w technikum lub szkole branżowej.  

Warto zapoznać się z ofertą wrocławskich szkół, które kształcą w zawodzie i przygotowują do pracy w innym świecie, rozwijają umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesów w gospodarce przyszłości. Wprowadzają one do swojej oferty nowe zawody, np. technik weterynarii, technik optyk, technik ortopeda, technik programista. Szczegółową ofertę można poznać na stronie: https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl na stronach internetowych szkół oraz w mediach społecznościowych.  

Jestem przekonany, że absolwenci szkół podstawowych odnajdą w ofercie szkołę dla siebie, która rozwinie ich zainteresowania i będzie solidną podstawą do rozwoju kariery zawodowej.  

Branże we wrocławskich szkołach zawodowych    

1. Audiowizualna – Technikum nr 15 (technik fotografii i multimediów), Zespół Szkół Zawodowych nr 5 (fotograf)  

2. Budowlana – Zespół Szkół Budowlanych (technik budownictwa, technik geodeta, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz – tynkarz), Zespół Szkół Zawodowych nr 5 (monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie)  

3. Chemiczna – Technikum nr 15 (technik ochrony środowiska, technik analityk)  

4. Drzewno-meblarska – Zespół Szkół Zawodowych nr 5 (stolarz)  

5. Ekonomiczno-administracyjna – Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych (technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji), Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących (technik ekonomista), Zespół Szkół nr 3 (technik ekonomista), Zespół Szkół nr 6 (technik ekonomista)  

6. Elektroenergetyczna – Zespół Szkół nr 18 (technik elektryk, technik urządzeń dźwigowych, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik energetyk, elektryk, elektromechanik), Zespół Szkół Zawodowych nr 5 (elektromechanik)  

7. Elektroniczno-mechatroniczna – Elektroniczne Zakłady Naukowe (technik elektronik, technik mechatronik, technik automatyk), Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych (technik elektronik, elektronik), Zespół Szkół nr 2 (technik mechatronik, mechatronik), Zespół Szkół nr 18 (technik mechatronik), Lotnicze Zakłady Naukowe (technik mechatronik, technik automatyk, mechatronik), Zespół Szkół Zawodowych nr 5 (automatyk)  

8. Fryzjersko-kosmetyczna – Zespół Szkół Zawodowych nr 5 (technik usług fryzjerskich fryzjer)  

9. Handlowa – Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących (technik handlowiec), Zespół Szkół Zawodowych nr 5 (technik handlowiec, sprzedawca), Zespół Szkół nr 1 (technik handlowiec, sprzedawca)  

10. Hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna – Zespół Szkół Gastronomicznych (technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług kelnerskich, technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, kucharz, kelner), Zespół Szkół nr 3 (technik organizacji turystyki, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych), Zespół Szkół Zawodowych nr 5 (kucharz)  

11. Mechaniczna – Zespół Szkół nr 18 (technik mechanik, operator obrabiarek skrawających, mechanik – monter maszyn i urządzeń, ślusarz), Lotnicze Zakłady Naukowe (technik mechanik, operator obrabiarek skrawających), Zespół Szkół nr 2 (technik mechanik)  

12. Mechaniki precyzyjnej – Technikum nr 18 (technik optyk)  

13. Motoryzacyjna – Zespół Szkół nr 2 (technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, mechanik motocyklowy), Zespół Szkół Zawodowych nr 5 (mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy)  

14. Ogrodnicza – Zespół Szkół nr 3 (florysta, technik architektury krajobrazu)  

15. Poligraficzna – Technikum nr 15 (technik reklamy, technik grafiki i poligrafii cyfrowej), Zespół Szkół nr 1 (technik reklamy), Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych (technik reklamy), Zespół Szkół nr 6 (technik reklamy)  

16. Przemysłu mody – Zespół Szkół nr 1 (technik przemysłu mody, krawiec)  

17. Rolno-hodowlana – Technikum nr 18 (technik weterynarii)  

18. Spedycyjno-logistyczna – Zespół Szkół Logistycznych (technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali, technik spedytor, magazynier – logistyk), Lotnicze Zakłady Naukowe (technik eksploatacji portów i terminali)  

19. Spożywcza – Zespół Szkół Zawodowych nr 5 (technik technologii żywności, piekarz, cukiernik)  

20. Teleinformatyczna – Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych (technik informatyk, technik teleinformatyk), Elektroniczne Zakłady Naukowe (technik informatyk, technik programista), Zespół Szkół nr 1 (technik informatyk), Zespół Szkół nr 8 (technik informatyk)  

21. Transportu drogowego – Zespół Szkół nr 2 (kierowca mechanik). 

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.