Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

W PwC, globalnej organizacji świadczącej usługi doradcze, która w Polsce ma osiem biur regionalnych, w tym biuro we Wrocławiu, jest nawet menedżer ds. odpowiedzialnego biznesu. Pełniąca tę funkcję Małgorzata Marek wyjaśnia: – Celem naszej organizacji jest budowanie zaufania i rozwiązywanie kluczowych problemów współczesnego świata, dlatego aktywnie włączamy się w projekty o charakterze społecznym.

Hacakton Hope IT, inicjatywa wrocławskiego środowiska ITHacakton Hope IT, inicjatywa wrocławskiego środowiska IT Fot. Mat. prasowe

W tym roku, razem z partnerami: Objectivity, UBS, Fundacją Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu, Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz wrocławską Akademią Sztuk Pięknych, PwC rozpoczęło we Wrocławiu nowy program wolontariacki – Akademia BIZnES Class. Kilka dni temu program zajął III miejsce w kategorii Equality-Friendly Initiative of the Year w konkursie Emerging Europe Awards w Londynie.

W programie uczestniczy osiem podmiotów ekonomii społecznej z Dolnego Śląska. 16 mentorów wolontariuszy, 6 trenerów biznesu i 8 mentorek designu z ASP wspiera ich w skuteczniejszym funkcjonowaniu na otwartym rynku, wdrażaniu innowacyjnych produktów i usług.

Innym ciekawym projektem z obszaru CSR (ang. Corporate Social Responsibility, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu) jest program E(x)plory realizowany przez PwC we współpracy ze Startup Hub Poland. Jego ideą jest wspieranie młodych polskich naukowców w realizacji innowacyjnych projektów naukowych i ich promocji na arenie międzynarodowej. Podopieczni to zdolna młodzież z gimnazjum i liceum oraz studenci pierwszych lat studiów.

Firma rozwija też wolontariat pracowniczy. – Wolontariusze jako coachowie, mentorzy, trenerzy czy organizatorzy akcji prospołecznych wzmacniają potencjał m.in. liderów organizacji społecznych, a także dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 2017 roku 174 pracowników poświęciło na wolontariat 880 godz. – wylicza Małgorzata Marek.

Innym niemniej ciekawym przykładem firmy zaangażowanej charytatywnie jest Credit Suisse, jeden z największych pracodawców w sektorze bankowym i finansowym na Dolnym Śląsku. W raporcie „Strategia działań charytatywnych Credit Suisse” znajdziemy m.in. informację o tym, że pracownicy banku mają możliwość wykorzystania czterech pełnopłatnych dni w roku na udział w różnych inicjatywach wolontariackich.

Akcja Trash Hero - pracownicy Credit Suisse zbierają śmieci nad OdrąAkcja Trash Hero - pracownicy Credit Suisse zbierają śmieci nad Odrą Fot. ze strony CSS Corp Poland

We współpracy z organizacją Habitat for Humanity wrocławscy pracownicy CS angażują się np. w projekt wyeliminowania bezdomności i poprawy warunków życia osób na południu Polski. Wyjeżdżają grupami na jeden dzień i pomagają remontować wybrane budynki, a czasami wykonują nawet podstawowe prace budowlane. Aktywnie uczestniczą też w zbieraniu śmieci na terenach zielonych przy Odrze, promują recykling i ochronę środowiska. Prowadzą też zbiórki karmy dla zwierząt, pomagają budować budki dla ptaków, budy dla psów, odnawiają boksy dla koni i przygotowują koty do adopcji. Cyklicznie oddają też krew.

Inną formą wsparcia jest wolontariat kompetencyjny, czyli np. prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży, praca w charakterze pracownika biurowego, kierowcy czy tłumacza na rzecz fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci czy pomaganie dzieciom w odrabianiu zadań domowych.

Pracownicy pozyskują również fundusze dla wybranego Partnera Charytatywnego Roku (Charity of the Year), np. w 2016 roku zebrali ponad 106 tys. zł.

Inicjatywą wrocławskiego środowiska IT, która być może rozpocznie nowy trend współpracy tego sektora z sektorem organizacji pozarządowych, był ubiegłoroczny Hackaton Hope IT zorganizowany we wrocławskim Centrum Technologii Audiowizualnych. Podczas trwającego 24 godziny wydarzenia najlepsi programiści w kraju pracowali nad prototypem aplikacji, które mogłyby pomóc w szybkim pozyskiwaniu środków finansowych dla podopiecznych fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową.

Co łączy Bank BGŻ BNP Paribas, Polpharmę, Polską Grupę Energetyczną, Grupę Azoty i spółkę Schenker? To organizacje, które znalazły się na pierwszym miejscu tabeli branżowych w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2018. Najwięcej punktów uzyskała Polpharma i jest to pierwszy raz w historii rankingu, gdy pozycję lidera zdobywa polska firma. Trzecia na podium, Polska Grupa Energetyczna, osiągnęła sukces tym większy, że był to jej debiut w tym rankingu.

Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które jest partnerem merytorycznym rankingu, komentuje:

– Obserwujemy rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu, w ostatnich latach nastąpił przyśpieszony wzrost świadomości w tym zakresie. W kontekście międzynarodowym wskazuje na kilka aspektów, które wspierają ten postęp. Po pierwsze, ustanowienie przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju. W opracowanie 17 zobowiązań dla świata został zaangażowany również biznes. Zatem sektor prywatny, również w Polsce, zostaje włączony w ich realizację. I już widać, że polskie firmy podejmują to zobowiązanie. Drugą kwestią, która pchnęła CSR na nowe tory, jest unijna dyrektywa o ujawnieniu danych niefinansowych i polityk różnorodności. Około 300 podmiotów w Polsce będzie raportować wybrane kwestie dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu organizacyjnego – mówi Marzena Strzelczak.

Dyrektor generalna FOB przewiduje, że coraz większy wpływ na rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu będą też miały regulacje dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego – ten temat będzie źródłem innowacji produktowych i usługowych, a jego znaczenie w przyszłości będzie zdecydowanie rosło.

W opracowanym przez FOB raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” znajdziemy kilka ciekawych przykładów z Wrocławia. To na przykład skierowany do dzieci pracowników PGNiG program warsztatów geologicznych realizowanych przez firmę we współpracy z dr. Pawłem Raczyńskim z Instytutu Nauk Geologicznych UWr. Z inicjatywy pracowników w 3M we Wrocławiu został zorganizowany Dzień Seniora (firma planuje kontynuować projekt także w tym roku), a Carrefour Polska we współpracy z Wydziałem Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zorganizował już trzy cykle warsztatów ze zdrowego odżywiania – ich odbiorcami są dzieci, ich rodzice, a także seniorzy.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.