Branża IT współpracuje ze szkołami i uczelniami wyższymi - organizuje zarówno szkolenia na uczelniach, jak i praktyki czy staże w swoich siedzibach. Firmy wspierają także innowacyjne projekty studentów.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Jest wiele przykładów współpracy pomiędzy biznesem a uczelniami. Można wymienić m.in. Biznesowy Indywidualny Program Studiów, nową inicjatywę Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Studenci pod okiem wykładowców i biznesmenów uczą się przedsiębiorczości, zarówno w teorii, jak i w praktyce. 25 młodych ludzi będzie zdobywać doświadczenie dzięki trwającej trzy semestry pracy pod opieką 16 tutorów akademickich i 20 mentorów biznesowych.

– Studenci wskazywali, z którym tutorem i mentorem najlepiej by im się współpracowało. Robiliśmy mapę powiązań i dopasowywaliśmy osoby w ramach wspomnianej triady – mówi dr Anna Witek-Crabb, koordynatorka i tutor BIPS.

Bartłomiej Postek, prezes firmy FunMedia: – Moją rolą jest przyspieszenie kariery danej osoby i pomoc w wykształceniu w niej umiejętności przydatnych zarówno na rynku pracy, jak i w biznesie. Będę dzielić się swoją wiedzą dotyczącą prowadzenia firmy i relacji biznesowych.

Konkurencyjny rynek pracy

Wrocławski Hicron współpracuje przede wszystkim z uczelniami. Wiedzą techniczną i biznesową wspiera studentów poprzez różnorodne inicjatywy.

Wrocławskie biuro Hicron
Wrocławskie biuro Hicron  TOMASZ PIETRZYK

Hicron jest partnerem biznesowym kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Poprzez uczestnictwo w Radzie Biznesu stara się doradzać i wpływać na kształt programu kształcenia.

– Chcemy, żeby był on jak najbardziej atrakcyjny nie tylko dla studentów, ale także dla pracodawców, którzy potem będą zatrudniać absolwentów tego kierunku. W ramach współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym wspieramy koło naukowe SAPer poprzez prowadzenie zajęć dla studentów zainteresowanych tym kierunkiem rozwoju – mówi Joanna Snopek, HR Manager w Hicron.

Firma współpracuje z Biurem Karier, nie tylko publikując oferty pracy, ale także przyjmując na staże młodych ludzi czy przybliżając im biznesowe realia w ramach programu mentoringowego. Podczas uczelnianych targów pracy oferuje studentom staże, praktyki, a osobom kończącym edukację także pracę na niepełny etat.

Wielu pracowników Hicrona trafiło tutaj z uczelni, z którymi firma współpracuje. Regularnie zatrudniani są studenci, którzy mogą pogodzić naukę z częścią etatu w firmie. Dobrze sprawdzają się programy stażowe, proponowane przez uczelnie, dzięki którym młody człowiek przez trzy miesiące współpracy z Hicron może zorientować się, czy praca konsultanta lub programisty spełnia jego oczekiwania.

– Z drugiej strony aktywność firm na uczelniach, dzielenie się wiedzą biznesową oraz rynkowymi trendami sprawia, że absolwenci wchodzą na rynek pracy lepiej przygotowani merytorycznie, ale także z bardziej realnymi wyobrażeniami na temat przyszłej kariery. Owocna współpraca z biznesem to obecnie jeden z wyznaczników prestiżu i popularności uczelni, osoby rozpoczynające studia zwracają baczną uwagę na to, na ile dana szkoła praktycznie przygotuje ich do zawodowej aktywności. Bez wsparcia firm ten element uczelniom ciężko jest realizować. Dlatego na tej współpracy korzystamy wszyscy: studenci, uczelnie i pracodawcy – podkreśla Joanna Snopek.

Jak wygląda świat informatyki

Unit4 kilkukrotnie organizował tzw. workshopy, czyli warsztaty dla przyszłych programistów. Brała w nich udział młodzież na poziomie gimnazjalnym i licealnym oraz studenci. Były to głównie zajęcia programistyczne, na których wskazywano młodym ludziom, co można zrobić, aby zostać programistą.

Biura firmy Unit4
Biura firmy Unit4  KRZYSZTOF ĆWIK

– Organizujemy także wszelkiego rodzaju eventy, na których pomagamy odnaleźć się studentom w świecie IT. Przykładem może być Unit4Student, który przygotowaliśmy w grudniu 2017 r. na Politechnice Wrocławskiej – opowiada Łukasz Wierzchowski, Dyrektor Badań i Rozwoju Unit4 Polska. – Studenci mogli zobaczyć, czym się zajmujemy, jak wygląda świat informatyki. Nasi eksperci opowiadali o tym, co trzeba wiedzieć, żeby zostać specjalistą IT, i dlaczego warto wybrać właśnie tę ścieżkę rozwoju swojej kariery. Projekt ten był skierowany do żaków z różnych kierunków.

Wrocławski oddział Unit4 zorganizował także szereg wydarzeń dla studentów kierunków informatycznych. Można było zgłosić się do ekspertów z fragmentem oprogramowania, wspólnie rozgryźć zawiłości danego kodu i nauczyć się nowych rozwiązań.

Unit4 współpracuje m.in. z Biurem Karier Politechniki Wrocławskiej. – Mamy osobę, która pełni rolę ambasadora naszej firmy wśród uczelni. Zapoznaje się z nowymi trendami i zapotrzebowaniem ze strony studentów. Prowadzimy także praktyki dla studentów, które pozwalają im łączyć naukę z pracą nad konkretnymi projektami. Ponad połowa osób, które w ubiegłym roku skorzystały z programu stażowego, została naszymi pracownikami – mówi Łukasz Wierzchowski.

Obopólne korzyści

Volvo Group IT w Polsce współpracuje z sześcioma uniwersytetami we Wrocławiu i Opolu: Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Wrocławskim, Politechniką Opolską, WSIZ Copernicus, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz WWSIS „Horyzont”.

Przez wiele lat firma wypracowała trwałe relacje z uczelniami, szczególnie z Politechniką Wrocławską. Volvo Group IT odpowiada na oczekiwania uczelni poprzez ofertę wykładów. Pracownicy dydaktyczni doceniają wiedzę i doświadczenie ekspertów i często zwracają się z prośbą o przeprowadzenie konkretnego wykładu w ramach ich zajęć.

Volvo Group IT skupia się na długoterminowej, strategicznej współpracy z wybranymi uniwersytetami. – Nasza oferta skierowana jest do pracowników akademickich, którzy chcą urozmaicić swoje zajęcia. Nasi eksperci – pracownicy Volvo – podczas swoich wykładów omawiają przykłady rzeczywistego wykorzystania wiedzy IT w biznesie. Portfolio wykładów i warsztatów obejmuje cały cykl życia produktów i usług IT dla biznesu w ujęciu funkcjonalnym, technologicznym i domenowym. Poszczególne moduły obejmują: analizę biznesową, zarządzanie projektem, zarządzanie usługami IT, utrzymanie, wsparcie i testowanie aplikacji – opowiada Janusz Kalinowski, Dyrektor Regionalny Centrum Kompetencyjnego SAP.

Współpraca z uczelniami przynosi obopólne korzyści. Volvo Group IT ma szansę na znalezienie partnerów do prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych, dotarcie do studentów ze swoją ofertą wakacyjnych praktyk i przede wszystkim na wzmocnienie wizerunku dobrego pracodawcy. Praktyki studenckie organizowane są już od 13 lat. Co roku Volvo Group IT przyjmuje średnio 60 studentów na płatne trzymiesięczne praktyki letnie. Zwykle zgłasza się ok. 10 kandydatów na jedno miejsce. – Najczęściej są to studenci wyższych lat studiów, ale utalentowani studenci po drugim roku też są mile widziani w naszej organizacji – mówi Kalinowski.

Tylko w ubiegłym roku Volvo Group IT przyjęło 67 studentów na praktyki letnie i zdecydowana większość kontynuuje współpracę do dzisiaj. Firma ogłasza nabór do programu praktyk podczas wykładów, jak i korzystając z własnej strony internetowej oraz popularnych portali z ofertami pracy.

– Powszechnie wiadomo, że Volvo od początku działalności stawia na innowacje i na przestrzeni lat wprowadziło wiele pionierskich i innowacyjnych rozwiązań. Wsparcie talentów i ambitnych działań studentów w zakresie innowacyjnych technologii doskonale wpisuje się w działalność Grupy Volvo – opowiada Kalinowski. Jednym z przykładów jest wsparcie dla koła studenckiego Continuum z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzięki pomocy Volvo młodzi pasjonaci informatyki, mechaniki oraz elektroniki wzięli udział w międzynarodowych akademickich mistrzostwach świata konstruktorów łazików marsjańskich (Mars Rover Challenge 2017) na pustyni w amerykańskim stanie Utah i zdobyli drugie miejsce.

Volvo Group IT jest również partnerem Areny Projektów Informatycznych (API). Jest to wydarzenie organizowane przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, którego celem jest wyłonienie zwycięskiego projektu inżynierskiego opracowanego w ramach zajęć semestralnych. – Wspieramy młodych pasjonatów IT i liczymy, że z wieloma z nich spotkamy się niedługo w ramach zajęć, które prowadzimy na uczelniach i podczas praktyk studenckich.

Transfer wiedzy

Firma Atos od wielu lat współpracuje z wiodącymi ośrodkami akademickimi w regionie, szczególnie z Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu, Politechniką Opolską czy Uniwersytetem Opolskim. Wraz z biurami karier prowadzone są działania w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń, a także stwarzane długofalowe perspektywy rozwoju dla studentów.

Biuro Atos GDC Polska
Biuro Atos GDC Polska  TOMASZ PIETRZYK

– Organizujemy specjalne spotkania ze studentami, na których nasi pracownicy opowiadają o realizowanych projektach, pracy w firmie, możliwościach rozwoju, a także odpowiadają na ich pytania i wątpliwości. Podczas organizowanych wydarzeń przedstawiamy młodym ludziom różne ścieżki kariery, które możliwe są w Atos, przekonując, że ta branża jest dostępna również dla osób nieposiadających wykształcenia ścisłego, a studiujących np. kierunki ekonomiczne czy lingwistyczne – opowiada Marta Myślicka-Piwko, HR Business Partner w Atos GDC Polska.

Dużym wsparciem w działalności na uczelni są również ambasadorowie firmy Atos wybierani spośród studentów. Poznają oni kulisy pracy, rozpoczynają pierwszą pracę projektową i zyskują cenne szkolenia biznesowe.

– Akcje Atos skierowane do studentów i absolwentów cieszą się dużym zainteresowaniem, dlatego postanowiliśmy zaprosić do współpracy także uczniów szkół średnich – mówi Marta Myślicka-Piwko. – Niedawno zdecydowaliśmy się objąć patronatem jedną z klas w największym liceum ogólnokształcącym w Opolu. Nasza działalność patronacka będzie obejmowała prowadzenie wykładów i warsztatów dostosowanych do programu nauczania w liceum, a także organizację wizyt studyjnych. Rozważamy też nawiązanie podobnej współpracy na Dolnym Śląsku.

Jak tłumaczą przedstawiciele firmy, poprzez współpracę z uczelnią mogą znaleźć przyszłych pracowników. Jest to możliwe dzięki targom pracy i spotkaniom z pracodawcą podczas wykładów i warsztatów organizowanych dla studentów wybranych kierunków. Dla osób zainteresowanych zdobyciem pierwszego doświadczenia zawodowego w Atos organizowane są zarówno staże studenckie, jak i indywidualne praktyki. Firma oferuje możliwość rozwoju studentom, którzy pragną pogodzić naukę z życiem zawodowym, proponując zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzinowym.

– Nie boimy się być pierwszym pracodawcą. Dzięki temu mamy możliwość ukształtowania pracownika i wskazania mu ścieżki rozwoju. Przyjmujemy najczęściej osoby po trzecim roku studiów, a największym zainteresowaniem cieszą się w Atos działy programowania i Project Management. Najlepszym stażystom i praktykantom proponujemy stałą współpracę – deklaruje Marta Myślicka-Piwko.

Praktyki w chmurze

Infor na całym świecie współpracuje z uczelniami. W ramach firmy funkcjonuje zespół Education Alliance Program, który przygotowuje gotowe do wykorzystania programy kształcenia i nawiązał współpracę z kilkudziesięcioma szkołami wyższymi.

Biuro Infor
Biuro Infor  KORNELIA GŁOWACKA-WOLF

– Od początku obecności w Polsce wiedzieliśmy też, że taką współpracę będziemy rozwijać również tutaj – mówi Artur Sawicki, szef wrocławskiego oddziału. – Jednym z kluczowych elementów decyzji, w jakim mieście Infor otworzy swoje centrum, była jakość edukacji i dostęp do absolwentów. Ponad rok temu rozpoczęliśmy współpracę z Wydziałem Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej. Są tam prowadzone zajęcia z zastosowania nowoczesnej informatyki w zarządzaniu i biznesie, czyli dokładnie z tego, w czym specjalizuje się Infor.

Jak tłumaczy, zaproponowali, żeby podczas zajęć pracować na ich systemach, realizując ćwiczenia przygotowane przez firmę. Studenci Politechniki Wrocławskiej mają dostęp do najnowszej wersji systemu ERP, dostępnego w środowisku cloud, na którym pracuje wiele znanych firm na całym świecie. Kilku pracowników wydziału, mając do dyspozycji konsultantów Infora, zapoznało się z materiałami i systemem firmy.

Pierwszą grupę stanowili studenci anglojęzyczni, w kolejnej byli również polskojęzyczni. W pierwszym roku współpracy 135 studentów wzięło udział w takich zajęciach.

Niedawno Infor podpisał umowę z drugą wrocławską uczelnią: Uniwersytetem Ekonomicznym. – Pracujemy nad programem, który wystartuje od przyszłego semestru. Idea jest bardzo podobna jak na Politechnice Wrocławskiej: udostępnimy nasz system, przygotujemy materiały i ćwiczenia oraz nauczymy pracowników uczelni pracy z nimi – opowiada Sawicki.

W tym przypadku po rozmowach z uczelnią firma zdecydowała, że skupi się na rozwiązaniach informatycznych wspierających zaawansowaną logistykę i zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw. Rozwiązanie, które będzie dostępne dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego, to jedno z najlepszych rozwiązań w tym obszarze na świecie. Korzysta z niego wiele znanych firm.

– Celem budowania współpracy z uczelniami jest zapewnienie wysokiego poziomu edukacji dla studentów polskich uczelni. Wierzymy, że uda się to osiągnąć poprzez naukę na bazie praktycznych ćwiczeń, rozwiązywania rzeczywistych problemów, z którymi nasi pracownicy na co dzień się spotykają, oraz dając dostęp do systemów, które są dziś używane przez firmy na świecie – mówi dyrektor wrocławskiego Infora.

Projekty zespołowe

W OVH od wielu lat organizowane są płatne staże dla studentów, absolwentów uczelni, a także dla osób bez doświadczenia, które chcą rozpocząć karierę w branży IT. – Naszym największym sukcesem jest to, że w przeważającej większości takie osoby zostają z nami na dużo dłużej niż trzy miesiące, a sam staż staję się trampoliną do udanej kariery zawodowej w firmie – tłumaczy Agnieszka Bublis, Talent Acquisition Specialist w OVH.

'W OVH jesteśmy zdania, że najlepsze pomysły powstają tam, gdzie pracują ludzie z pasją'
'W OVH jesteśmy zdania, że najlepsze pomysły powstają tam, gdzie pracują ludzie z pasją'  OVH

Program praktyk w OVH jest tworzony indywidualnie, aby uniknąć powtarzalnych zadań. Każdy uczestnik dostaje do rozwiązania realny problem związany z aktualnie prowadzonymi projektami. Stażyści mogą więc mieć udział w tworzeniu usług, które OVH oferuje klientom na całym świecie.

– Stażyści doceniają doświadczenie zespołów, w których pracują, otwartość na dzielenie się wiedzą, pomoc kolegów i koleżanek, ale przede wszystkim ilość praktycznej wiedzy i umiejętności, jakie zdobywają podczas stażu. Młodym ludziom pomaga to w odniesieniu sukcesu na rynku pracy, a nam daje ogromną satysfakcję i dumę – opowiada Agnieszka Bublis.

Wrocławski oddział OVH współpracuje m.in. z Politechniką Wrocławską. Uczelnia umożliwia firmom zaprezentowanie różnych projektów studentom, które następnie są przez nich realizowane w ramach przedmiotu „Projekty zespołowe”. Studenci pracują w zespołach projektowych, a ich opiekunem staje się pracownik OVH. Dzięki tej współpracy uczestnicy projektów mogą zapoznać się z najnowszymi technologiami, korzystać z wiedzy i doświadczenia pracowników firmy, otrzymywać praktyczne wskazówki i rady związane z realizacją zadań w projekcie oraz przekonać się, jak wygląda praca projektowa w międzynarodowej firmie o globalnym zasięgu.

Dla Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” przygotowano zaś serię spotkań skupionych na tematyce technologii sieciowych, wirtualizacji, Cloud czy metodologii Agile. Studenci tej uczelni mogą skorzystać z programu staży nie tylko w polskim oddziale OVH, ale również we Francji. W trakcie różnych wydarzeń branżowych, targów, meetup’ów prowadzone są również minikursy wprowadzające w technologie wykorzystywane w codziennej pracy w firmie.

– Stawiamy na działalność studentów i chętnie ich wspieramy. Od kilku lat współpracujemy z Akademickim Stowarzyszeniem Informatycznym, sponsorując Sesję Linuksową. Ważniejszy jednak od wkładu finansowego jest dla nas wkład merytoryczny. Co roku jeden z naszych pracowników przygotowuje na to wydarzenie specjalną prezentację, ukazując najnowsze zagadnienia i trendy wykorzystywane w pracy w OVH – mówi Agnieszka Bublis, Talent Acquisition Specialist, OVH.

Ceph – Distributed Storage System in OVH; CDS – simple, scalable, powerful CI/CD solution; Ansible for SDN deployment: benefits and good practices – to tylko przykłady tematów, które prezentowaliśmy uczestnikom Sesji Linuksowej i które spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem ze względu na ich wysoki poziom merytoryczny. Aktualnie wraz ze studentami z Koła Naukowego Systemy i Sieci Komputerowe działającego przy Politechnice Wrocławskiej opracowywany jest plan na kolejne spotkania ze studentami oraz wsparcie ich w organizacji Hackathonu.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej na ten temat
Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem