Regulamin plebiscytu Warto 2020.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Regulamin głosowania w plebiscycie „Nagroda Publiczności WARTO 2020”

 (dalej: „Regulamin”)

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem plebiscytu pod nazwą: „Nagroda Publiczności WARTO 2020” zwanego dalej „Plebiscytem” jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 46.580.831,00 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, Regon 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2. Głosowanie w Plebiscycie zostanie przeprowadzone za pomocą formularza dostępnego pod adresem: http://gazetawyborcza.link.enewsletter.com.pl/n/451/survey/a1602763144420f81, do którego link znajduje się w Serwisie wroclaw.wyborcza.pl (dalej „Serwis”), na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin głosowania w Plebiscycie (zwany dalej: „Regulaminem”) jest dostępny w Serwisie.

4. Godziny podane w Regulaminie odnoszą się do aktualnego czasu lokalnego w Polsce.

§ 2. Głosowanie w Plebiscycie.

1. Głosowanie w Plebiscycie są nieodpłatne.

2. Uczestnikami głosowania w Plebiscycie, zwanymi dalej: „Uczestnikami”, mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Warunkiem głosowania w Plebiscycie jest przestrzeganie przez Uczestnika zasad określonych w Regulaminie.

§ 3. Szczegółowe warunki głosowania w Plebiscycie

Głosowanie w Plebiscycie ma na celu wybór przez Uczestników, za pośrednictwem formularza Plebiscytu, wskazanego w  § 1 ust. 2 Regulaminu, laureata Plebiscytu – osoby, która w opinii Uczestników jest autorem najciekawszego przedsięwzięcia artystycznego wśród wrocławskich twórców kultury w 2019 r. (dalej: „Laureat”).

Kandydatów na Laureata nominuje kapituła Plebiscytu, składająca się z osób zasłużonych dla kultury Wrocławia, wybrana przez Organizatora. Szczegółowe informacje o kandydatach na Laureata publikowane są na łamach wrocławskiego wydania „Gazety Wyborczej” oraz w Serwisie. 

Lista kandydatów na Laureata Plebiscytu, nominowanych w sposób wskazany w ust. 2 powyżej, zamieszczona jest w formularzu Plebiscytu, wskazanym w § 1 ust. 2 Regulaminu.

Uczestnicy mogą głosować w Plebiscycie w terminie od 16 października 2020 r. do 25 października 2020 r. godz. 22 na wybranego przez siebie kandydata, który ich zdaniem powinien zostać Laureatem Plebiscytu, zaznaczając odpowiednie pole przy imieniu i nazwisku kandydata, na liście wskazanej w ust. 3 powyżej.

Kandydat, który uzyskał największą ilość głosów Uczestników Plebiscytu, zgodnie z ust. 1-5 niniejszego paragrafu, zostaje Laureatem Plebiscytu.

Wyniki głosowania w Plebiscycie zostaną ogłoszone 27 października 2020 r., podczas gali wręczenia nagród WARTO.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem