Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

We Wrocławiu kształcenie jest możliwe w 24 branżach: w 45 zawodach w technikach i 29 w branżowych szkołach. Ewa Szczęch, dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia komplementuje poziom nauki w tych placówkach.

– Mamy dobre szkoły, część z nich zajmuje wysokie pozycje w ogólnopolskich rankingach – podkreśla Ewa Szczęch. – Zainteresowanie kształceniem przygotowującym do zawodu stopniowo, co roku rośnie. W ostatnich naborach we Wrocławiu około 35 proc. kandydatów wybiera technika. Początkowo, po powrocie techników, nabór kształtował się na poziomie 15 proc. chętnych, a do szkół zawodowych – 9 proc. Kiedy przez cztery lata technika nie istniały, nacisk rynku pracy był bardzo duży. W 2006 roku miasto postanowiło je odbudować. Skorzystali na tym uczniowie. Miasto zadbało o nowoczesne pracownie zawodowe, również dzięki pozyskanym środkom unijnym. Dziś nie ma już przestarzałych warsztatów szkolnych. W Zespole Szkół nr 2 są nowoczesne warsztaty samochodowe, podobnie nowocześnie jest w Zespole Szkół Gastronomicznych, Zespole Szkół Budowlanych oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Strzegomskiej. Szkoły starają się być tak blisko rynku pracy i biznesu, jak to tylko możliwe.

Jak zostać stewardessą?

Kształcenie przygotowujące do zawodu nie polega wyłącznie na siedzeniu w szkolnych ławkach. Technik logistyk Adrian Balawejder, absolwent Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu, potwierdza, że technikum dobrze przygotowuje do wejścia na rynek pracy.

– Szkoła ma do zrealizowania program, ale wielu nauczycieli robi znacznie więcej, na przykład organizują wycieczki do firm. Były też wyjazdy z programu Erasmus do Saragossy. Podczas nauki można było zdobyć uprawnienia na UTD. Gdy w czwartej klasie w ramach „Weź kurs na staż" trafiliśmy z kolegami do firmy Innova, dostaliśmy propozycję pracy – opowiada Adrian Balawejder.

Choć wtedy na pracę było jeszcze za wcześnie, obecnie pracuje w zawodzie – w PKP Polskie Linie Kolejowe SA – Obszarze Infrastruktury.

Przykłady, jak i formy gorących linii szkoła – biznes można mnożyć. Najnowsze technologie w budownictwie uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych we Wrocławiu poznają na szkoleniach i pokazach organizowanych w szkole przez firmy, a także na terenie zakładu lub budowy. ZSB od wielu lat współpracuje z wiodącymi na rynku firmami budowlanym takimi jak: ERBUD S.A., „Dolina Nidy" sp. z o.o. Grupa Atlas – Zakłady Przemysłu Gipsowego, „Izohan" Grupa Atlas – producent materiałów chemii budowlanej, „Rafael Decoration" – producent sztukaterii gipsowej czy Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK sp. z o.o.

Współpraca z wyższymi uczelniami

Technikum nr 14 współpracuje z uczelniami ekonomicznymi we Wrocławiu – Uniwersytetem Ekonomicznym i Wyższą Szkołą Bankową. Uczniowie trafiają na staże i praktyki do wielu instytucji finansowych i urzędów. W ramach specjalności technik reklamy przyszli absolwenci poznają branżę w praktyce w dwóch agencjach reklamowych, z którymi szkoła podpisała umowy.

Technikum jest również partnerem dla Internationaler Bund w Niemczech oraz Tellus Group w Wielkiej Brytanii – instytucji, które organizują zagraniczne staże zawodowe dla uczniów w ramach programu Erasmus+. Uczniowie Technikum nr 14 biorą udział także w licznych projektach, które zwiększają ich szanse na rynku pracy. Do ważniejszych zaliczyć można unijny projekt „Dobry staż, lepsze jutro – zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych" oraz „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W Zespole Szkół nr 2 zajęcia praktyczne są prowadzone w nowoczesnych warsztatach samochodowychW Zespole Szkół nr 2 zajęcia praktyczne są prowadzone w nowoczesnych warsztatach samochodowych TOMASZ PIETRZYK

We wrześniu w szkole uruchomiony zostanie też projekt „Wsparcie kształcenia zawodowego – poprawa efektów". Uczniowie do grudnia 2023 roku będą uczestniczyli w dodatkowych zajęciach z przedmiotów zawodowych (minimum 8 godzin), po których przystąpią do próbnych egzaminów zawodowych. Oprócz tego będą mogli uczestniczyć w stażach w wymiarze 150 godzin realizowanych u pracodawców.

Szkoły dbają też o to, by ich kadra miała bieżący kontakt z zawodem.

– Nie ma kształcenia praktycznego bez odpowiednio przygotowanych pracowni i wykwalifikowanej kadry – szkoła stawia na jedno i drugie. Na każdym kierunku wykładają nauczyciele, którzy są praktykami w zawodzie i śledzą zmieniający się rynek pracy – opowiada Filip Marek, nauczyciel roślin ozdobnych i florystyki z Technikum nr 16 we Wrocławiu. Nauczyciele praktycy wiedzą, czego wymaga pracodawca. Np. jedna z nauczycielek Technikum nr 16 – Ilona Pietras – to była stewardessa linii lotniczych Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Na dodatkowych zajęciach przygotowuje uczniów do procesu rekrutacyjnego, który odbywa się corocznie we Wrocławiu, a firma kusi potencjalnych pracowników bardzo wysokimi zarobkami oraz możliwością podróżowania po całym świecie.

– Przykładów jest więcej, gdyż dla każdego zawodu przygotowaliśmy przedmioty dodatkowe, takie jak np. dietoprofilaktyka, ogrodnictwo miejskie, kompozycje florystyczne w hotelarstwie i gastronomii czy edukacja regionalna – dodaje Filip Marek.

Specjaliści potrzebni non stop

Firmy dbają o kontakty ze szkołami, zapewniają sobie w ten sposób łatwy kontakt z przyszłymi pracownikami. Jednym z takich przedsiębiorstw jest Faurecia. Produkuje części samochodowe – nawet co trzecie auto na świecie korzysta z elementów produkowanych przez tę firmę. W Polsce w 10 zakładach i centrum badawczo-rozwojowym zatrudnia ponad 7 tys. pracowników.

– Ważnym elementem działalności naszej firmy jest współpraca ze szkołami technicznymi, zawodowymi i uczelniami wyższymi oraz pozyskiwanie młodych talentów. Do licznych akcji, które realizujemy ze szkołami technicznymi, należą m.in. lekcje pokazowe z udziałem naszych ekspertów specjalistów, sponsoring projektów oraz tworzenie klas patronackich, które pozwalają uczniom zdobyć nie tylko teoretyczną wiedzę, lecz także umiejętności zawodowe – mówi Agata Matyj, country communication specialist w firmie Faurecia.

Wieloletnią współpracą ze szkołami oraz instytucjami edukacyjnymi może pochwalić się także firma 3M.

– Wierzymy, że takie zaangażowanie poprzez dzielenie się wiedzą, wsparcie merytoryczne, ale też stypendia czy wsparcie materialne ukierunkowane m.in. na pomoce dydaktyczne to korzyści zarówno dla szkół, jak też dla naszej firmy – podkreśla Piotr Andrzejczak, dyrektor utrzymania ruchu w 3M Wrocław.

Zaangażowanie rozpoczęło się od partnerstwa ze Szkołą Podstawową nr 8 we Wrocławiu, która położona jest w sąsiedztwie zakładów 3M.

Andrzejczak: – Przez ostatnie lata organizowaliśmy wiele zajęć edukacyjnych w szkole, zapraszaliśmy uczniów do naszego Centrum Innowacji, ale też wspieraliśmy szkołę m.in. sprzętem komputerowym, czy innymi pomocami dydaktycznymi. Chcemy pomagać w edukacji oraz inspirować do rozwoju zainteresowania nauką.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii

3M współpracuje także m.in. z Zespołem Szkół Zawodowych w Oleśnicy, Lotniczymi Zakładami Naukowymi we Wrocławiu oraz Zespołem Szkół Technicznych nr 1 w Błoniu. Zakres współpracy dotyczy np. programu praktyk. Uczniowie, którzy do niego przystępują, realizują długofalowy plan, składający się z 3 etapów: półrocznych praktyk zawodowych w wymiarze 280 godzin, płatnych praktyk wakacyjnych w wymiarze 150 godzin – finansowanych z funduszy UE – oraz dwumiesięcznych praktyk dla absolwentów szkoły – finansowanych przez 3M.

Program praktyk został opracowany tak, by rozwinąć w młodych ludziach zainteresowanie zawodami technicznymi. Jest zgodny z podstawą programową Ministerstwa Edukacji i Nauki, a także poszerzony o praktyczną naukę zawodu na stanowisku technik utrzymania ruchu.

– Naszym celem jest umożliwienie uczniom wykorzystania zdobytej wiedzy technicznej w realnym środowisku, dlatego dajemy im możliwość udoskonalania umiejętności poprzez praktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii i współpracę ze specjalistami posiadającymi wieloletnie doświadczenie techniczne i produkcyjne. Wraz z rozwojem naszej firmy potrzebujemy coraz więcej wykwalifikowanych specjalistów. Budujemy relacje ze szkołami, ale staramy się również zachęcać młodych ludzi do rozwoju w kierunkach technicznych poprzez konferencje, targi czy kampanie. Wierzymy, że wspólnie będziemy mogli rozwijać technologie przyszłości – podsumowuje Piotr Andrzejczak.

We Wrocławiu jest 17 techników i 9 szkół branżowych I stopnia. Rekrutacja trwa. Listy kandydatów przyjętych do szkół zostaną ogłoszone 22 lipca.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.