Ul. Oławska

11/21

mat. ViaNova

Jest jedną z najstarszych ulic Wrocławia. Pierwsza pisemna wzmianka o Oławskiej - po niemiecku "Olowschegasse", po łacinie "platea Olaviensis" - pochodzi z 1345 roku. "Ulica Oławska nazwana została od miasteczka (także rzeka bierze stąd swoją nazwę), gdyż przez nią prowadzi najkrótsza droga"- pisał w 1512 roku Barthel Stein, autor opisu miasta.
Słynęła w średniowieczu z karczem i zajazdów. Karczmarze zajmowali chętnie kamienice narożne, "aby godło oznajmiające wyszynk piwa było z dala widoczne", jak twierdził Stein. Musiał to być dochodowy interes, skoro na Oławskiej można było zobaczyć kamienice nie gorsze niż w Rynku.

Na pierwszym planie secesyjny dom handlowy Goldene Krone, zaprojektowany przez uznanych berlińskich architektów Heinricha Kaysera i Karla von Grossheima. Stanął w miejscu renesansowej kamienicy "Pod Złotą Koroną", wyburzonej wbrew protestom opinii publicznej w 1903 roku.

Dom handlowy runął w 1945 roku, ale jego stalowy szkielet został wykorzystany w rekonstrukcji domu renesansowego przeprowadzonej w latach 1958-1960. Renesansowy portal wmurowany od strony Rynku został przeniesiony z kamienicy przy ulicy Kazimierza Wielkiego 28.

Wszystkie zdjęcia
 • Niezwykły album
 • 1300 pocztówek
 • Archeolog pocztówek
 • Niezwykłe egzemplarze
 • Plac Solny na kartce wysłanej w 1904 roku
 • Przejście Żelaźnicze
 • Plac Solidarności ok. 1900 roku
 • Plac Wolności
 • Hummerei (fragment ul. Kazimierza Wielkiego)
 • Plac Rozjezdny
 • Ul. Oławska
 • Ul. Legnicka, Popowice
 • Plac Jana Pawła II
 • Plac św. Mikołaja
 • Ul. J. Bema (przedwojenna Gneisenaustrasse)
 • Pl. Orląt Lwowskich (Berlinerplatz)
 • Ulica św. Jadwigi (dawna Neue Sandstrasse)
 • Plac Grunwaldzki (Kaiserstrasse)
 • Ul. Oławska
 • Ul. bł. Czesława (Poststrasse)
 • Ul. Głogowska (Glogauerstrasse)