Polskie Kresy. Jak dziś wyglądają miasta, które straciliśmy po wojnie

migro
29.01.2016 15:22
Wilno

Wilno (CEZARY ASZKIEŁOWICZ)

Po II wojnie światowej Polska musiała pogodzić się z utratą 175 tys. km kw. ziem, czyli około połowy przedwojennego terytorium. Na skutek ustaleń na konferencji w Jałcie, granice naszego państwa zostały przesunięte na zachód. W zamian, kosztem Niemiec, włączono do Polski prawie 100 tys. km kw. Ziem Odzyskanych. Sprawdź, jak obecnie wyglądają największe miasta, które do 1945 r. były częścią naszego kraju

Wszystkie zdjęcia
  • WIlno
  • Grodno
  • Łuck
  • Stanisławów
  • Brześć
  • Tarnopol
Więcej tematów - Wrocław
Wiadomości z Wroclawia
Magazyn Wrocław
Imprezy we Wrocławiu
Sport we Wrocławiu
Komunikacja we Wrocławiu