Lista Grundmanna

2/18

Projekt Arado. www.arado.pl

Na terenie naszego województwa było mnóstwo miejsc nadających się do ukrycia skarbów. Znajduje się tu bardzo dużo pałaców i zamków, są naturalne jaskinie jak i wiele sztolni i kopalni. W latach 1942 - 1945 udokumentowano 207 transportów. Ale najważniejsza jest tzw. ''lista Grundmanna''. Był to zaszyfrowany spis miejsc ukrycia dzieł sztuki. Lista ta została odnaleziona w ruinach urzędu konserwatora. Rozszyfrował ją historyk sztuki prof. Józef Gębczak. Na liście jest 80 miejsc składowania skarbów. Lista kończy się datą 21 czerwca 1944 r., a wiadomo, że Grundmann pracował przy zabezpieczaniu zabytków do połowy lutego1945 r. We wszystkich znanych z tej listy miejscach zaraz po wojnie była komisja rewindykacyjna Ministerstwa Kultury i Sztuki pod przewodnictwem Witolda Kieszkowskiego - dyrektora Naczelnej Dyrekcji Muzeów.

Transport ładunkuarchiwum

 

Niestety wiele tych miejsc  momencie dotarcia do nich komisji było już splądrowanych. Ale niektóre  okazały się pełne skarbów. Taką lokalizacją była np. Biblioteka Schaffgotschów w Cieplicach. W sierpniu 1945r. odkryto w niej 19 skrzyń ze skarbami katedry na Wawelu, katedry warszawskiej, Wilanowa, Łazienek, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Czartoryskich. Inną znaną miejscowością była Przesieka, gdzie znaleziono obrazy Matejki i 60 skrzyń różnych zbiorów śląskich i z Polski.

Wszystkie zdjęcia
  • Lista Grundmanna
  • B
  • G
  • K-L
  • L-M
  • M-N
  • N-P
  • S
  • S
Tematy ważne dla Wrocławia
Koronawirus we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Magazyn Kuchnia
Tematy
Miejsca
Ludzie