Spotkanie parlamentariuszy

7/10

Parlamentariusze. Fot. Tomasz Olszewski

W niedzielę 6 maja o godzinie 9 z rozkazu Niehoffa wojska twierdzy zaprzestały walk, a jeden z głośników w południowej części miasta (w rejonie dzisiejszych ulic Radosnej i Powstańców Śląskich, w pobliżu stanowisk sowieckich) przekazał radzieckiemu dowództwu prośbę komendanta o zawieszenie działań wojennych i rozpoczęcie rokowań kapitulacyjnych. Generał Władimir Głuzdowski, dowódca 6. Armii 1. Frontu Ukraińskiego, oblegającej twierdzę, zgodził się na rozejm i przyjęcie parlamentariusza.

Niehoff wyznaczył kapitana Herberta van Bürcka, oficera politycznego twierdzy, rzecznika walki "do ostatniego naboju". Towarzyszył mu - niosąc białą flagę - pułkownik Kurt Tiesler, zastępca Niehoffa, doświadczony frontowiec oraz nieznany z nazwiska tłumacz.

Dr Maciej Łagiewski, dyrektor Muzeum Miejskiego Wrocławia, przeszedł ich śladami. ? U zbiegu dzisiejszych ulic Radosnej i Powstańców Śląskich przekroczyli niemiecką linię obrony, zatrzymując się w oczekiwaniu na radzieckich oficerów sztabowych. Do spotkania doszło kilkanaście metrów od miejsca, w którym teraz stoi rzeźba Salvadora Dalego przy galerii Sky Tower. Wszędzie piętrzyły się ruiny. Całą szerokość ulicy Powstańców Śląskich tarasowała barykada zbudowana z wraków różnych pojazdów, wzmocniona zasiekami i polem minowym. Parlamentariuszy obserwowała z odległości 30 m załoga działka przeciwpancernego.

Korespondent wojenny 6. Armii, lejtnant Omarow, nakręcił film z tego spotkania, ale ustalenie dokładnego miejsca było trudne. - Prof. Karol Jonca w latach 60. dostał od Rosjan kopię filmu, przeprowadził żmudne śledztwo, porównując poszczególne klatki ze zdjęciami Krystyny Gorazdowskiej, zrobionymi w 1946 r. Drobne szczegóły jak krzyżujące się tory tramwajowe, kikuty drzew, mur odgradzający posesję czy wreszcie ta barykada pozwoliły rozwikłać zagadkę - tłumaczy Łagiewski.

Generał Głuzdowski wysłał jako swego przedstawiciela majora Omara Jachjajewa, oficera wydziału rozpoznawczego 22. Korpusu Armijnego. Towarzyszył mu wspomniany już lejtnant Omarow i tłumacz.

Wszystkie zdjęcia
  • To był koniec
  • Ufajcie mi w najtrudniejszej godzinie
  • Śmierć nie kapituluje
  • Miał 22 lata i nie chciał już żyć
  • W kwaterze komendanta
  • Ucieczka gauleitera
  • Spotkanie parlamentariuszy
  • Na polu minowym
  • Spotkanie w willi Colonia
  • Ostatni podpis