Oława nad Odrą wczoraj i dziś

4/4

Zobacz także

Oława - 32 tysięczne miasto położone we wschodniej części województwa dolnośląskiego, 27 km od Wrocławia. Jedna z najstarszych osad na ziemiach polskich. Pierwsza wzmianka o osadzie Olawa (Olewa) pochodzi z roku 1149. Zarodek miasta powstał w miejscu gdzie Odra i jej dopływ - Oława zbliżając się do siebie, utworzyły bezpieczne i łatwe do obrony miejsce dla pierwszych osadników. Położona między dwoma rzekami, wśród borów i mokradeł wioska rybacka szybko się rozwijała. Rzeka Odra od zarania dziejów tworzyła ważny szlak komunikacyjny i transportowy i wywarła olbrzymi wpływ na rozwój miasta. Tędy od wieków przebiegały ważne trakty handlowe i militarne z Wrocławia do Krakowa, tu znajdowała się również przeprawa przez Odrę. Rzeka do dziś stanowi szczególny atut Oławy, łączy miasto szlakiem wodnym z Wrocławiem, a istniejący oławski węzeł wodny stwarza wiele możliwości nie tylko dla transportu, ale także dla rozwoju turystyki i rekreacji na wodzie i nad wodą.   W latach siedemdziesiątych XVIII w. rozpoczęto regulację Odry . Przekopano kanał odrzański, powstała pierwsza śluza, co usprawniło żeglugę na rzece. Od 1867 roku można było podróżować z Oławy do Wrocławia regularnie pływającym po Odrze parostatkiem. Po II wojnie światowej do lat 80-tych XX w. odbywały się rejsy wycieczkowe do wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego. Nad Odrą plażowało się całymi rodzinami. Niestety z czasem stan ekologiczny wody pogorszył się. Rekreacja i turystyka wodna powoli zamierały. Odra zaniedbana, zapomniana przypominała o sobie podczas powodzi, zalewając i zabierając dobytek ludziom i z tym najczęściej jest kojarzona. Chcąc zmienić ten negatywny obraz rzeki niosącej ze sobą tylko zniszczenie, pokazujemy jej drugą, pozytywną stronę oraz możliwości, jakie daje miastu i mieszkańcom, pokazujemy jej potencjał i sposoby jego wykorzystania . Samorząd oławski jest przychylny wszelkim działaniom zmierzającym do wskrzeszenia niegdyś tak dobrze rozwiniętej turystyki i rekreacji wodnej. Wspiera i propaguje wszelkie inicjatywy i działania podejmowane w tym kierunku. Współpracuje z podmiotami prywatnymi chętnymi do rozwijania infrastruktury na Odrze i nad Odrą, edukuje społeczeństwo lokalne tak by na nowo zwróciło się w stronę rzeki. Oława integruje się z innymi miastami nadodrzańskimi wokół problematyki rzeki, powołując stowarzyszenia na rzecz miast i gmin nadodrzańskich, organizując wspólnie z sąsiednimi samorządami rejsy dla mieszkańców czy imprezy na wodzie, jak choćby oławski Festiwal na Odrze Piana Bosmana. Dzięki współpracy powstają przystanie rzeczne miejskie i prywatne, wyposażone w odpowiednie zaplecze i infrastrukturę turystyczną. Marina Oława udostępnia łódki, kajaki, rowery wodne, można więc popływać po Odrze bądź wybrać się w niezapomniany rejs statkiem pasażerskim, podziwiając przy okazji uroki krajobrazowe i przyrodnicze rzeki. Oława to dobry kierunek dla każdego , o czym informuje biały oławski kogut widniejący w herbie i logo miasta. Tu bowiem każdy na nowo odkryje rzekę, jej uroki, odpocznie na łonie przyrody i pozna ciekawą przeszłość miasta, sięgającą czasów Bolesława Kędzierzawego ? syna Bolesława Krzywoustego. Jak bowiem pokazuje historia, Oława swój rozwój w dużej mierze zawdzięcza położeniu nad Odrą. Nad Odrą się narodziła, tutaj dzięki rzece przez wieki się rozwijała i nadal rozwija . Na nowo zwrócona w stronę Odry , coraz więcej atrakcji oferuje mieszkańcom i turystom zapraszając w swoje gościnne progi na weekendowe i dłuższe pobyty.Ciekawostki historyczne Oławy:

- W 1234 r . Oława otrzymuje prawa miejskie.

- W 1241 r. zaczęła działać książęca mennica bijąca brakteaty z wizerunkiem oławskiego koguta.

- W 1317 r. powołano urząd burmistrza i rajców miejskich.

- Rok 1574 przyniósł uchwalenie interesującego obowiązku - wprowadzono przymusową konsumpcję piwa wytwarzanego w Oławie - we wszystkich wsiach okręgu.

- Oława ma również tradycje papiernicze. Pierwszy młyn do produkcji papieru zbudowano w 1576 roku.

- Ciekawym urządzeniem z opisywanego okresu jest, zamontowana 1597 roku, pierwsza pompa hydrauliczna, służąca zaopatrzeniu rezydencji księcia w wodę. Wcześniej woda była sprowadzana na zamek przez biegnący ćwierć mili rurociąg drewniany zasilany ze źródła na łące pod Gajem Oławskim. Nadmiar wody kierowano z zamku do miasta, a za użytkowanie ustanowiono podatek pod nazwą ?pieniądza rurowego?.

- W 1691 roku Jakub Sobieski, syn zwycięscy spod Wiednia - Jana III, otrzymał od cesarza Oławę, jako zastaw za wypożyczenie 500 tys. florenów będących posagiem jego żony Jadwigi neuburskiej. Jakub wraz ze swym dworem przebywał w Oławie w latach 1698 - 1734, znacznie przyczyniając się do rozwoju miasta.

- Osobliwość Oławy - zegar figuralno - astronomiczny ufundowany przez księżną Ludwikę Anhalcką - matkę ostatniego z Piastów. To unikatowy XVII - wieczny zabytek techniki na skalę europejską. Zegar budowali kolejno trzej zegarmistrzowie przez prawie 40 lat. Zegar w niezmienionej postaci działa do dzisiaj. Oprócz wskazywania czasu, mechanizm porusza także czterema figurami uruchamianymi co kwadrans i o pełnych godzinach. Upływ czasu wybija XVII-wieczny dzwon z kogutem - herbem Oławy .

- W 1842 roku powstała pierwsza linia kolejowa między Wrocławiem i Oławą .

- Od 1867 roku można było podróżować z Oławy do Wrocławia regularnie pływającym po Odrze parostatkiem.


Wszystkie zdjęcia
Zobacz jeszcze raz