Działacze z Subregionu Wałbrzyskiego chcą odejść od węgla do 2030 roku i zredukować CO2 o ponad połowę

Tomasz Pietrzyk
20.05.2021 13:31

Uwolnienie Subregionu Wałbrzyskiego od węgla w energetyce i ciepłownictwie i redukcję emisji CO2 o 55 procent do 2030 roku oraz neutralność klimatyczna do 2040 roku - to założenia projekt, który samorządowcy przekazali marszałkowi województwa.

Więcej na ten temat: ekologia, Dolny Śląsk, Wałbrzych, kopalnie
Więcej na ten temat: ekologia, Dolny Śląsk, Wałbrzych, kopalnie