Działka przy ul. Mokronoskiej od średniowiecza do 1810 r. należała do wrocławskiej kapituły katedralnej. Została przejęta przez państwo pruskie w 1810 r., wraz z sekularyzacją dóbr kościelnych w Prusach. Po II wojnie światowej znajdowało się tam Państwowe Gospodarstwo Rolne „Oporów”.

Zmiana planu na działce kupionej przez Mateusza Morawieckiego

Ogólny plan zagospodarowania Wrocławia uchwalono jeszcze pod koniec PRL-u, w 1988 r. Działka przy ul. Mokronoskiej przeznaczona była w nim wyłącznie pod uprawy rolne. Można było budować tylko obiekty bezpośrednio związane z produkcją rolną, a także zakładać sady, łąki i pastwiska. Plan nie przewidywał drogi i budowy obiektów usługowych.

Jednak wszystkie plany ogólne utraciły moc w 2003 r. A zanim wrocławski plan stracił ważność – w 2001 r. za prezydentury Stanisława Huskowskiego – wrocławska rada miejska uchwaliła przystąpienie do nowego planu zagospodarowania dla obszaru na Oporowie. Mateusz Morawiecki był wtedy radnym sejmiku dolnośląskiego.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej