W piątek wojewoda dolnośląski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały zarządu województwa z dnia 25 marca w sprawie odwołania Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego ze stanowiska dyrektora Opery Wrocławskiej.

– Wydział nadzoru i kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego stwierdził, że uchwałę podjęto z istotnym naruszeniem ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – poinformowała rzecznik wojewody Sylwia Jurgiel. – W ocenie prawników wojewody zarząd nie wykazał w sposób wystarczający i potwierdzony w stosownym postępowaniu i przez właściwe organy, że dyrektor naruszył przepisy prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia napisano, że zarzuty, jakie sformułował zarząd, dotyczą naruszenia przepisów ustawy o finansach publicznych, a jeden – naruszenia ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej