Katarzyna Lubiniecka-Różyło sprawowała funkcję koordynatorki urzędu marszałkowskiego do spraw równego traktowania od 2015 r. Do jej zadań należała m.in. organizacja kampanii i akcji informacyjnych na obszarze województwa, propagowanie wśród samorządów „Europejskiej karty równości mężczyzn i kobiet w życiu lokalnym”, koordynowanie działań urzędu i wojewódzkich instytucji w sprawie równego traktowania, a także monitorowanie przestrzegania prawa antydyskryminacyjnego. Dzięki jej staraniom urząd marszałkowski, jako pierwszy samorząd wojewódzki w Polsce, przyjął Kartę Różnorodności.

W drugim tygodniu stycznia Lubiniecka-Różyło została poinformowana, że ma być przeniesiona do działu kadr, a jej rola sprowadzona do promocji równości, ale tylko w ramach urzędu. 11 stycznia marszałek Cezary Przybylski podpisał zarządzenie o zmianie regulaminu urzędu.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej