Pieniądze przyznano w ramach konkursu „Zintegrowane Programy Uczelni” zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Politechnika otrzymała ponad 21,1 mln zł, a Uniwersytet Wrocławski 16,8 mln. Łącznie 10 uczelniom z całego kraju przyznano dofinansowanie w kwocie 295,7 mln zł. Celem konkursu było m.in. dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, podnoszenie kompetencji studentów, tworzenie wysokiej jakości programów stażowych, studiów doktoranckich, podnoszenie kompetencji dydaktycznych uczelnianych kadr, a także wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez jednostki działające w strukturze uczelni.

Unikatowe cyberbezpieczeństwo

Politechnika gros środków przeznaczy na rozwój kierunku cyberbezpieczeństwo, który działa od 2017 r. Na razie studenci kształcą się na dwóch specjalnościach: bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych oraz bezpieczeństwa danych. Planowane jest utworzenie kolejnej związanej z cyberbezpieczeństwem energetycznym. Politechnika będzie też prowadzić zajęcia na studiach drugiego stopnia z tego kierunku.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej