Dr hab. Izabella Gil jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Jak pisała rok temu „Gazeta Wrocławska”, studentom prowadzonego przez siebie przedmiotu „Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw” zaproponować miała wystawianie ocen za pieniądze.

„Osoby, które zgłoszą swój bierny udział (…) oraz uiszczą opłatę konferencyjną (20 zł za uczestnictwo bez obiadu lub 50 zł z obiadem i cateringiem), otrzymają zaliczenie na ocenę bardzo dobrą, a jeżeli tylko zgłoszą swój udział w konferencji w dniu 3.06.2017, to otrzymają ocenę dostateczny plus. Osoby, które nie będą uczestniczyć w konferencji, aby uzyskać zaliczenie, powinny przystąpić do testu na ostatnich zajęciach” – napisała w rozesłanym studentom e-mailu, którego treść cytowała „Wrocławska”.

Konferencja dotyczyć miała niewypłacalności, a jej organizatorem była właśnie dr hab. Izabella Gil.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej