Technikum nr 10 - 9,8 pkt

5/11

TOMASZ PIETRZYK

Na czwartym miejscu według punktacji EWD znalazło się Technikum nr 10 będące częścią Elektronicznych Zakładów Naukowych im. Fryderyka Joliot-Curie we Wrocławiu.

To najlepsze technikum na Dolnym Śląsku i jedno z czołowych w kraju według rankingu "Perspektyw 2017" (znalazło się na 6. miejscu).

Technikum przy ul. Braniborskiej otrzymało 9,8 pkt - 2,5 za przedmioty humanistyczne i 7,3 za matematyczno-przyrodnicze. Niestety, pogorszyło się, w porównaniu z latami 2014-2016. Wtedy uzyskało aż 11 pkt.