Wrocław

2/50

*Dane na stronie aktualizują się z każdym odświeżeniem strony. Strona aqicn.org odświeża dane średnio co 60minut

LEGENDA:

Air Pollution: Real-time Air Quality Index (AQI) - Zanieczyszczenie powietrza: indeks jakości powietrza w czasie rzeczywistym

Very Unhealthy - Bardzo niezdrowe
Unhealthy - Niezdrowe
Unhealthy for sensitive groups - Niezdrowe dla grup narażonych (dzieci, seniorzy)
Moderate - Średnie
Good - Dobre

PM2,5 - pył zawieszony o średnicy 2,5 mikrometra.
PM10 - pył zawieszony o średnicy 10 mikrometrów Za pyły odpowiada głównie spalanie w piecach (węgla i śmieci), ale i transport drogowy, zwłaszcza silniki Diesla. Pyły przez to, że mają niewielkie rozmiary (mikrometr to jedna tysięczna milimetra), przenikają głęboko do układu oddechowego, transportując tam niebezpieczne związki chemiczne przyklejone do powierzchni pyłu lub same tworzące pył. Szczególnie narażone na choroby związane z pyłami są dzieci i seniorzy. Zanieczyszczenia powodują kaszel, oddziałują negatywnie na rozwój dziecka już w okresie płodowym, są też czynnikiem prowadzącym do raka płuc i zawałów serca.

O3 - ozon troposferyczny Ozon powstaje pod wpływem promieniowania słonecznego w powietrzu zanieczyszczonym tlenkami azotu (np. NO2) i węglowodorami (które w Polsce notują przekroczenia kilkukrotne). Podrażnia drogi oddechowe, zwiększając objawy osób cierpiących na astmę i choroby płuc. Jedna cząstka tego gazu na milion części powietrza jest już dla ludzi trująca.

NO2 - dwutlenek azotu Dwutlenek azotu pochodzi praktycznie wyłącznie z transportu samochodowego. NO2 powoduje uszkodzenie płuc, zmniejszają zdolność krwi do przenoszenia tlenu i mogą być przyczyną chorób nowotworowych.

SO2 - dwutlenek siarki Powstaje m.in. w wyniku spalania zanieczyszczonych siarką paliw stałych i płynnych (np. węgla, ropy naftowej) w silnikach spalinowych i piecach węglowych. Powoduje podrażnienie górnych dróg oddechowych, nawet umiarkowane stężenie może spowodować spadek czynności płuc u chorych na astmę.

CO - tlenek węgla Jego źródłem jest m.in. przemysł oraz transport samochodowy. Gaz ten uniemożliwia normalny transport tlenu w krewi. Może to prowadzić do znacznej redukcji dostaracznego tlenu do serca. Kontakt z dużym stężeniem tlenku węgla prowadzi do zatrucia, śpiączki a nawet śmierci.

Temp - temperatura
Pressure - ciśnienie Humidity - wilgotnośc

Wszystkie zdjęcia
 • Mapa zanieczyszczeń
 • Warszawa
 • Gdańsk
 • Poznań
 • Łódź
 • Bydgoszcz
 • Opole
 • Zielona Góra
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Płock
Więcej tematów - Wrocław
Wiadomości z Wroclawia
Magazyn Wrocław
Imprezy we Wrocławiu
Sport we Wrocławiu
Komunikacja we Wrocławiu